article image

Oostenrijk: eTwinning en Erasmus+ in het jaar van COVID

Internationale samenwerking en uitwisselingen tussen leerlingen konden met eTwinning doorgaan.

In 2020 waren er ongeveer 180 actieve Erasmus+ KA229/KA219-projecten met Oostenrijkse deelname. Binnen deze projecten planden de meeste scholen mobiliteiten met hun leerlingen om scholen in andere landen of EU-instituten te bezoeken. Helaas konden veel van deze mobiliteiten vanwege COVID-beperkingen niet doorgaan, zodat honderden leerlingen deze ervaring misliepen.

Maar met eTwinning konden internationale samenwerking en uitwisselingen tussen leerlingen toch doorgaan en veel scholen profiteerden hiervan. Sterker nog: in Oostenrijk was er een duidelijke toename in projecten die zich bij eTwinning inschreven met de opmerking dat ze Erasmus+ KA219/KA229-financiering hadden gekregen. 

“Aangezien we de meeste activiteiten naar eTwinning moesten verhuizen en bijeenkomsten online moesten organiseren, konden meer leerlingen deelnemen dan bij een uitwisseling via het Erasmus+-project,” beschrijft Michael Huber-Kirchberger van de Linz International Business Schools een positief aspect van de situatie. Michael en zijn collega Elisabeth Hasiweder hebben meerdere Erasmus+- en eTwinning-projecten op hun secundaire beroepsschool, die ook een van de Oostenrijkse eTwinning-scholen is. In hun project “STEPS4SCHOOLS - Duurzame educatieve toerismeprojecten voor scholen” werken ze met vijf andere scholen uit Bulgarije, Slovenië, Italië, Portugal en Tsjechië. Ze zijn allemaal heel gemotiveerd voor het onderwerp en waren erg teleurgesteld toen de schooluitwisselingen vanaf afgelopen maart afgelast moesten worden. Maar ze pasten hun eTwinning-activiteiten aan een breidden ze uit. De scholen hielden onlangs een ‘virtuele schooluitwisseling’, met leerlingeninteractie, internationale lessen, zelfs een virtuele rondleiding van Vidin, hun Bulgaarse gaststad.

Voor Renate Gerber, van de middelbare school GRG Maroltingergasse in Wenen, ook met een eTwinning-schoollabel, heeft eTwinning altijd een integraal deel uitgemaakt van haar Erasmus+-project met een school in La Réunion: “Triple E: E-learning - E-twinning - E-rasmus”. De leerlingen van La Réunion hadden veel zin om hun partners in Wenen te bezoeken in mei 2020 en enkelen hadden zelfs jurken gekocht om naar het Weense schoolbal te gaan – maar helaas kwam de pandemie ertussen. Renate zegt dat hun grote voordeel was dat er slechts twee scholen aan het project deelnamen. Daardoor waren ze erg flexibel en konden ze nieuwe creatieve activiteiten in de TwinSpace opzetten en ongeveer eens per maand virtuele bijeenkomsten met hun leerlingen houden. Ze werken naar hun doel van tweetalige uitwisseling (Frans/Duits) en leren over diverse apps, proberen ze uit in hun TwinSpace en tijdens hun bijeenkomsten, terwijl ze ook rapporten en vergelijkingen van de COVID-situatie in hun respectievelijke gebieden maken.

Bernd Fiechtl, de EU-coördinator en leerkracht op de middelbare school BG/BRG Judenburg, was aanvankelijk niet van plan om eTwinning in de Erasmus+-projecten van zijn school op te nemen. Op de school van Bernd worden de jongere leerlingen (8 tot 10 jaar) via eTwinning bekend gemaakt met internationaal werk, terwijl de oudere (10 tot 12 jaar) meedoen aan Erasmus+-projecten en mobiliteiten. Maar omdat hun tweejarige Erasmus+-project verlengd moest worden en de jongere leerlingen overgaan, zullen ze doorgaan met workshops maken en uitwisseling integreren via eTwinning. De online eTwinning-projecten vinden ook hun weg naar het tweetalige programma van de school, geïntegreerd in lessen vreemde taal en aardrijkskunde. Dit versterkt de internationale focus van de school verder.

Voor al onze interviewpartners zijn hun Erasmus+-projecten met een jaar verlengd en is er nog hoop dat minstens enkele mobiliteiten mogelijk zullen zijn. In ieder geval blijven ze, ondanks alle complexiteiten van gesloten scholen en afstandsonderwijs, allemaal van mening (net als veel eTwinners) dat internationale projecten de moeite waard zijn. Zoals Michael uit Linz samenvat: door eTwinning- en Erasmus+-projecten zijn de leerlingen meer gemotiveerd, onafhankelijker en worden hun presentatie- en spreekvaardigheden sterk verbeterd. Flexibiliteit, steun vanuit de schoolleiding en collega’s, creatief gebruik van eTwinning en andere online mogelijkheden, evenals goede samenwerking met hun partnerscholen zijn cruciaal gebleken om internationale activiteiten voort te zetten, zelfs in het jaar zonder reizen.

school

© OeAD/Gianmaria Gava & Pablo Chiereghin