article image

Jaarcongres 2020 – Klassen in actie – klimaatverandering aanpakken met eTwinning

Het eTwinning-jaarcongres 2020 bracht (online) een aantal van de meest briljante en enthousiaste leerkrachten, beleidsmakers en experts uit heel Europa bij elkaar. Ze verkenden en reflecteerden op het thema klimaatverandering en milieu-uitdagingen in het onderwijs.

Veel dank aan eTwinning en haar gemeenschap voor hun ongelofelijke veerkracht in deze crisis. (Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd)

Wat doen eTwinners in een jaar vol tegenslagen en moeilijkheden? Ze volharden door hun leerlingen, de volwassenen van morgen, te onderwijzen over duurzaam leven en het tegengaan van klimaatverandering en andere milieuproblemen.

 Dit jaar was het eTwinning-jaarcongres heel anders dan we hadden verwacht. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie was er geen andere keus dan het eTwinning-jaarcongres om te vormen tot een volledig online evenement. 

De inleiding van het congres was gewijd aan niemand anders dan de baanbrekende leerkrachten die de Europese eTwinning-prijzen toegekend hebben gekregen. Tijdens de Europese prijsuitreiking op donderdag 22 oktober maakten bijna 600 leerkrachten uit heel Europa live verbinding om 53 bekroonde leerkrachten te vieren om hun succesvolle projecten. De video’s van de winnende projecten werden voor het eerst vertoond en de winnende leerkrachten kregen de kans om tijdens de sessie met leden van de Europese Commissie interactie aan te gaan.

  • Het winnende project Busy Bugs in my Bag kreeg de prijs uitgereikt door Florence Mondin (Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur) 
  • Het winnende project Wonderland  kreeg de prijs uitgereikt door Markus Rester (directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie)
  • Het winnende project EU’ve got mail  kreeg de prijs uitgereikt door Sophie Beernaerts (directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie) 
  • En tot slot kreeg het winnende project Robo-code  de prijs uitgereikt door Michael Teutsch (directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie) 

Alle video’s zijn hieronder beschikbaar

Op de dag na de ceremonie, 23 oktober 2020, werd het congres officieel geopend door Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd.
 
Commissaris Gabriel sprak over het belang van “gezamenlijke inspanningen” voor het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en Covid-19. De pandemie heeft een ongekende impact gehad op het onderwijssysteem, maar de eTwinning-gemeenschap heeft direct gereageerd.

“We hebben er veel van geleerd, zoals hoe belangrijk het gemeenschapsgevoel eigenlijk is. Sinds het begin van de pandemie zijn eTwinners beter voorbereid geweest om online te gaan en zijn ze meer gewend anderen te helpen, te inspireren en op te beuren.”

Commissaris Gabriel eindigde haar speech door op te merken: “De Europese Commissie zal nauwlettend blijven luisteren naar de behoeften van leerlingen en leerkrachten en blijven werken met vertegenwoordigers van nationale ministeries om eTwinning verder in de nationale systemen in te bedden.” 

De openingslezing en inleiding op het Europees klimaatpact werd gegeven door Clara De La Torre, adjunct-directeur-generaal, directoraat-generaal Klimaat, Europese Commissie. Tijdens haar speech feliciteerde mw. De la Torre de gehele eTwinning-gemeenschap met het uitstekende werk dat tijdens de pandemie is gedaan en benadrukte ze de sleutelrol van eTwinning bij de bewustmaking over klimaatverandering en om leerkrachten en jongeren in staat te stellen voorbereid te zijn op een uitdagende toekomst.

Ze vervolgde haar speech met het presenteren van de Europese Green Deal en het Europese klimaatpact dat in december in het kader van de EU-strategie wordt gelanceerd, door te stellen:

“Voor het bestrijden van klimaatverandering moeten we een transitie naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving maken die niemand achterlaat en die de zorgen van iedereen aanpakt. Dit is wat we met de Green Deal willen bereiken en iedereen heeft een rol bij die transitie!”

Tot slot nodigde ze de eTwinning-gemeenschap uit om een actieve rol aan te nemen in het EU-klimaatpact vanaf december 2020.

De keynote-lezing: “Lesgeven tijdens een pandemie - is er nog ruimte voor projectgebaseerd leren?” werd gegeven door Koen Timmers, finalist Global Teacher Prize 2017 en 2018 en oprichter-ambassadeur van ‘Teach Sustainable Development Goals’.

 Wat is het doel van onderwijs?  Hij vroeg leerkrachten altijd te onthouden dat “onderwijs niet over lesgeven gaat, maar over leren. Het gaat niet om de leerkrachten, maar om de leerlingen, altijd!” Hij vervolgde zijn speech door verschillende praktische benaderingen te presenteren en enkele van de activiteiten te tonen die door leerlingen wereldwijd zijn uitgevoerd in het kader van het Climate Action-project.

Na de keynote-lezing was het tijd om te beginnen met de workshops, de interactieve educatieve activiteit en de creatieve pauzes die de congresgangers twee dagen lang betrokken hielden.

Vier sessies met in totaal ruim 40 workshops werden geleid door leden van de eTwinning-gemeenschap en andere experts en vonden in twee dagen plaats. Een bijzondere daarvan was de workshop “Onze planeet, onze toekomst, samen tegen klimaatverandering” geleid door Alessandra Pertot en Louisa Kelly (directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie).

Net als in eerdere jaren voorzag het netwerk Vrienden van eTwinning de congresgangers van hoogstaande workshops. Onder hen waren Malgorzata Luszczek van Eco-Schools, Karen Polak van het Anne Frank Huis, Isabel Crespo van de stichting Europeana, Noëlle Billon van Scientix, Steven Stegers van Euroclio, Marie Cucurella van Peace Jam en vele anderen.

Gedurende het hele congres kregen deelnemers de kans om in een interactieve educatieve activiteit als lid van het creatieve eTwinning-redactieteam een publicatie over klimaatverandering te maken. De deelnemers hadden de functie van redacteurs, schrijvers en illustratoren en werkten enthousiast samen aan het online magazine.

Lees hier de definitieve versie van het magazine.

Op de laatste dag van het congres  praatten leiders van vijf succesvolle eTwinning-projecten (Despoina Tsifetaki uit Griekenland, Loredana Popa uit Roemenië, Murièle Dejaune uit Frankrijk en Aneta Wilk uit Polen) over hun ervaring en de geleerde lessen, met het oog op het inspireren en motiveren van alle eTwinners die hetzelfde avontuur willen aangaan.

 De afsluitende lezing werd gegeven door dr. Markus Rester, hoofd van de sector online onderwijsplatforms, DG EAC, Europese Commissie. Dr. Rester dankte alle deelnemers en herinnerde ze aan het belang van het behoren tot een gemeenschap zoals eTwinning, met name in deze tijden wanneer elkaar ondersteunen een noodzaak en een wederzijdse verantwoordelijkheid wordt. 

“We leven in moeilijke tijden. Het is niet gemakkelijk, maar dankzij eTwinning kunnen we elkaar blijven ondersteunen, hoop geven en zorgen voor continuïteit in onze activiteiten”.

  We nodigen u uit om te kijken naar: 
- De registratie van de Europese eTwinning-prijsuitreikingy 
- De registratie van de eerste dag van het jaarcongres