article image

Wat is de impact van eTwinning op de praktijk en competenties van leerkrachten?

Het eTwinning Monitoringrapport 2018 is net gepubliceerd. De resultaten van deze grootschalige monitoringactiviteit, uitgevoerd door analyse van honderden antwoorden op een zelfbeoordelingsenquête en door een reeks casestudy’s, bevestigen dat de betrokkenheid bij eTwinning-activiteiten verband houdt met de verbetering van de perceptie van leerkrachten over hun digitale-, pedagogische- en samenwerkingscompetenties.

In 2018 lanceerde eTwinning het MeTP 2.0-kader, met daarin een zelfbeoordelingshulpmiddel en een gepersonaliseerde feedbackpagina. Dit maakte deel uit van de lopende pedagogische monitoring van eTwinning en was een opvolging van de proefactiviteit eTwinning-praktijkmonitor (MeTP) in het jaar daarvoor.

Het kader werd ingezet voor het volgen van de voortgang van de ontwikkeling van digitale-, pedagogische- en samenwerkingscompetenties van leerkrachten als gevolg van hun deelname aan eTwinning-activiteiten. Door een opschaalbare online versie te ontwerpen en het proces te vereenvoudigen, kregen alle deelnemers gepersonaliseerde feedback via een online pagina en konden ze eTwinning-activiteiten uitvoeren die op hun behoeften waren afgestemd. Het MeTP 2.0-kader bevatte ook een opvolgvragenlijst waarmee leerkrachten hun competentieontwikkeling konden volgen.

Het eTwinning Monitoringrapport laat zien dat er een hoger waargenomen niveau van competenties is, dat in verband kan worden gebracht met hun betrokkenheid bij eTwinning-activiteiten.

De vergelijking tussen de scores van de voor- en opvolgvragenlijst geven aan dat de overgrote meerderheid van de respondenten een verbetering in hun competenties als geheel bevestigden. Bij deelnemers in het algemeen waren zowel de laagste als de hoogste scores in alle drie gebieden hoger, wat gekoppeld kan worden aan een betere waardering van hun competentieniveau. De samenwerkingscompetentie had het hoogste potentieel in termen van verbetering (deze begon lager dan de andere twee competenties) en hier hadden leerkrachten dan ook de hoogste stijging.

Acht casestudy’s onderbouwen de resultaten van deze analyse en leveren ook concrete synergieën tussen de drie genoemde competenties en eTwinning-activiteiten.

De zelfbeoordelingsvragenlijst en de bijbehorende feedbackpagina zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerde leerkrachten die een waardevolle zelfreflectie-ervaring willen hebben, die hun competentieontwikkeling en zelfeffectiviteit op den duur kan verbeteren. Ga hiervoor naar metp.etwinning.net en log in met je eTwinning-gegevens.

Het rapport is beschikbaar in zes talen (EN, FR, DE, IT, PL, ES).