article image

Het eTwinning School Label - Erkenning voor eTwinning-scholen

Om het eTwinning-werk op schoolniveau te erkennen kan er nu een nieuw label worden aangevraagd - het eTwinning School Label.

Het concept van erkenning voor werk dat in eTwinning wordt gedaan, bestaat al sinds de start met kwaliteitslabels die beschikbaar waren voor leerkrachten voor hun projecten op zowel nationaal als Europees niveau. Deze labels worden echter alleen toegekend voor het werk van individuele leerkrachten in projecten. Om het eTwinning-werk op schoolniveau te erkennen kan er nu een nieuw label worden aangevraagd – het eTwinning School Label.

Het principe van dit nieuwe label is dat eTwinning de betrokkenheid, het engagement en de toewijding van niet alleen individuele eTwinners wil erkennen, maar ook van teams van leerkrachten en schoolhoofden binnen dezelfde school.

Het concept van het verkrijgen van de status van eTwinning School is dat van een ontwikkelingstraject met componenten die objectief kunnen worden beoordeeld. Het is geen wedstrijd, maar eerder een overgang van het ene niveau naar het volgende.

Waarom het eTwinning School Label aanvragen?

Scholen met het label zullen:

 • een hoge zichtbaarheid op Europees niveau hebben,
 • een Europees netwerk van toonaangevende eTwinning-scholen vormen om de toekomstige ontwikkeling van eTwinning te inspireren,
 • erkend worden als leiders op het gebied van:
  • digitale praktijk
  • eSafety-praktijk
  • innovatieve en creatieve benaderingen tot pedagogiek
  • het promoten van continue beroepsontwikkeling van medewerkers
  • het promoten van gezamenlijke leerpraktijken met medewerkers en leerlingen
 • hun eTwinning School Label kunnen tonen op al hun promotie- en informatiematerialen.

Onderscheiden schoolmedewerkers en schoolhoofden zullen worden uitgenodigd om betrokken te raken bij speciale beroepsontwikkelingsprogramma's.

Criteria

Het proces voor het verkrijgen van het eTwinning School Label kent twee stappen.

Stap één is een automatische controle op de volgende drie punten:

 • de school is langer dan twee jaar op eTwinning geregistreerd,
 • er zijn ten tijde van de aanvraag minstens twee actieve eTwinning-leerkrachten aan de school verbonden,
 • er is een Europees eTwinning-project met een nationaal kwaliteitslabel (binnen twee jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum).

Als de school aan deze eisen voldoet, ontvangen alle geregistreerde eTwinners op de school per e-mail een uitnodiging om een zelfbeoordelingsaanvraagformulier in te vullen dat op eTwinning Live beschikbaar is.

Stap twee is het invullen – door een eTwinner van de school – van het bovengenoemde zelfbeoordelingsaanvraagformulier dat de volgende zes criteria kent:

 • Criterium A. De school moet activiteiten laten zien die het bewustzijn van leerkrachten/leerlingen ten aanzien van verantwoord internetgebruik bewijzen
 • Criterium B. De school moet aantonen dat er actieve samenwerking tussen een groep van drie of meer leerkrachten in eTwinning-activiteiten is
 • Criterium C. De school moet aantonen dat er minstens twee groepen leerlingen op de school betrokken zijn bij eTwinning-projecten
 • Criterium D. De school moet aantonen dat er twee actieve eTwinning-leerkrachten van de school hebben deelgenomen aan een of meer educatieve evenementen van eTwinning en hun bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de school tonen
 • Criterium E. De school moet haar betrokkenheid bij eTwinning openbaar laten zien, bijvoorbeeld door het op de schoolwebsite tonen van het eTwinning-logo en/of een beschrijving van haar eTwinning-activiteiten of bewijs van een publiciteits- of beleidsdocument of brochure
 • Criterium F. De school moet aantonen dat er in het jaar van de erkenning een eTwinning-promotieactiviteit binnen de school of in de plaatselijke gemeenschap heeft plaatsgevonden. 

De aanvraagperiode begint in december 2017 en loopt tot maart 2018.

Scholen zal worden gevraagd bewijs te leveren voor de diverse criteria en de uiteindelijke indiening moet door het schoolhoofd/de schooldirecteur worden gecertificeerd.