article image

Laat de Europese Commissie weten hoe Sociale Inclusie en Gedeelde EU-waarden volgens u beter kunnen worden bevorderd

Onlangs lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging rond "Bevordering van sociale inclusie en gedeelde EU-waarden via formele en niet-formele onderwijsvormen". Hiermee wil de Commissie van diverse stakeholders met uiteenlopende achtergrond weten hoe belangrijk zij het vinden dat jongeren gedeelde waarden aanleren en hoe formeel en niet-formeel onderwijs hiertoe kunnen bijdragen om een samenleving te creëren waar sociale cohesie een meer centrale plaats inneemt.

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat leerkrachten en andere medewerkers uit scholen denken over deze onderwerpen die van het grootste belang zijn voor ons onderwijs. Deze vragenlijst maakt deel uit van een bredere raadpleging om na te gaan hoe de EU haar lidstaten beter kan helpen om sociale inclusie en gedeelde waarden te bevorderen via formele en niet-formele onderwijsvormen. Ze wil ook evalueren in welke mate onderwijs en opleiding jongeren helpen om gedeelde waarden te verwerven en sociale inclusie te bevorderen, met name door de uitdagingen en doelstellingen te identificeren die in deze context van belang zijn. 

De vragenlijst onderzoekt ook welke tools, zoals eTwinning, verder moeten worden ontwikkeld om jongeren de mogelijkheid te bieden het belang van gedeelde waarden te begrijpen en zich die waarden eigen te maken. In heel 2017 staan de activiteiten van eTwinning in het teken van Inclusie en hoe onderwijs op doeltreffende wijze kan worden ingezet om de fundamentele waarden van inclusie zelf te bevorderen.

De antwoorden die via deze vragenlijst worden verzameld zullen worden gebruikt om een Aanbeveling op Europees niveau voor te bereiden die lidstaten moet helpen om formele en niet-formele onderwijsvormen te bieden die sociale inclusie en gedeelde waarden bevorderen en tegelijk radicalisering die tot gewelddadig extremisme leidt, voorkomen.

U kan de vragenlijst invullen tot 11 augustus 2017. Geef uw mening en help om via onderwijs een samenleving te creëren waarin sociale cohesie en inclusie essentiële waarden zijn!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=710b1749-20a6-4ef8-b7fd-b9502fab4588&surveylanguage=EN