article image

eTwinning Educatief Evenement ‘Leren in een museum’

Musea geven leerlingen ervaringen bovenop en voorbij de alledaagse actualiteit, die de lessen en het leren in de klas verrijken en erop voortbouwen. Het Educatieve Evenement ‘Leren in een museum’ gaf de deelnemende leerkrachten toegang tot museumhulpmiddelen terwijl ze enthousiast uitwisselden hoe ze artefacten in het museum toepasten en van elkaars ervaringen leerden. Daniela Bunea, leerkracht Engels als tweede taal, eTwinning-ambassadeur

Het eTwinning Educatieve Evenement ‘Leren in een museum’ focuste op museumonderwijs binnen eTwinning. Het voornaamste doel was het verkennen van de educatieve waarde en potentie van musea in de 21e eeuw en een aantal strategieën over hoe het enthousiasme van de jonge bezoekers om te zetten naar verbonden, boeiende, geïntegreerde activiteiten die leiden tot de groei van hun kennis.

Meer dan 200 leerkrachten schreven zich in en namen actief deel aan de opdrachten van het Educatieve Evenement. Het type opdrachten en het niveau van interactiviteit varieerde van dag tot dag, waarbij het cursuswerk in vier activiteitenblokken was ingedeeld:

‘Musea - middelen voor sociale verandering’

Deelnemers bespraken de toegang tot en deelname aan cultuur waarmee een eigen gevoel van identiteit wordt gecreëerd, sociale inclusieprocessen worden bevorderd, ontwikkeling op meerdere niveaus wordt ondersteund - zowel individueel als collectief - en een leven lang leren mogelijk wordt. Deelnemers zagen ook hoe nieuwe technologieën de betrokkenheid bij musea kunnen bevorderen. Op basis van het lezen van hulpmiddelen en de visualisatie van video’s werd deelnemers gevraagd om in een forum de volgende vragen te bespreken en te becommentariëren: Wat verstaan ze onder ‘museum’? Wat maakt naar hun mening een ‘museum’? Bij de tweede opdracht werden deelnemers uitgedaagd om te overdenken welke leermogelijkheden er potentieel in een museum zijn.

‘Bezoekerservaring’

In dit tweede blok verkenden deelnemers het concept van interactiviteit. Leerkrachten werden uitgedaagd om de inhoud van musea te analyseren en met behulp van Coggle manieren voor te stellen om het interactiever te maken en uit te leggen hoe deze kunnen helpen een brug te bouwen tussen leerlingen en de inhoud.

‘Excursies naar musea’

Deelnemers verkenden het voorbereiden van een excursie naar een museum en maakten in paren een werkblad voor individueel of gezamenlijk gebruik door leerlingen in een denkbeeldige eTwinning-partnership voor/tijdens/na het bezoek aan een bepaald virtueel museum. In de laatste opdracht van dit blok moesten leerkrachten hun eigen virtuele galerie maken uit afbeeldingen/foto’s uit een eTwinning-project waaraan zij deelnemen/deelnamen, die ingrediënten van een transnationale gezamenlijke activiteit waren.

‘Museumprojecten breiden zich uit’

Deelnemers moesten in paren werken aan het ontwerp van een op een museum gebaseerde transnationale gezamenlijke leeractiviteit die in samenhang met een museum wordt gedaan. Deelnemers hadden specifieke stappen te volgen en konden een Google doc, Adobe Spark Page en het Learning Lab forum gebruiken om hun uitkomsten uit te wisselen.

Voorbeelden van door deelnemers gecreëerde activiteiten zijn hier te zien:

  1. Virtuele kunstgalerie
  2. Op museum gebaseerde transnationale gezamenlijke leeractiviteit

Het thema van de Educatieve Evenementen verandert elk jaar, met doorgaans meer dan 20 Educatieve Evenementen per jaar. Leerkrachten kunnen zich aanmelden op het gedeelte Professionele ontwikkeling van eTwinning Live door het gewenste evenement te selecteren en zich in de vermelde inschrijvingsperiode in te schrijven.