article image

Inclusive Education: een interview met de moderator van de groep, Marijana Smolcec

In 2017 staat eTwinning helemaal in het teken van inclusie, en daarom willen we u dan ook onze Featured Group rond inclusief onderwijs, Inclusive Education, voorstellen.

Een van de vier prioriteiten die de Europese Commissie zich heeft gesteld na de Verklaring van Parijs is “het bevorderen van het onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren, door ervoor te zorgen dat onze onderwijs- en opleidingssystemen tegemoet komen aan hun behoeften”.

eTwinning heeft altijd gewerkt aan een vruchtbare en duurzame samenwerking en communicatie tussen leerkrachten en leerlingen uit heel Europa, en heeft dit jaar Inclusie gekozen als centraal thema om zoveel mogelijk scholen en leerkrachten samen te brengen rond dit onderwerp.

De Featured Group Inclusive Education van eTwinning richt zich tot leerkrachten die werken met leerlingen met bijzondere behoeften, leerstoornissen, of in sommige gevallen hoogbegaafde leerlingen. eTwinning Groepen bieden leerkrachten een ideaal platform om ideeën te delen en met elkaar te discussiëren. We kregen de kans om even te praten met de moderator van de groep, Mevr. Marijana Smolcec, een leerkracht Engels uit Kroatië. We konden haar een aantal vragen stellen en hopen dat u de antwoorden even boeiend en stimulerend vindt als wij!

1. Zou u op basis van uw ervaring en de ervaringen van andere collega’s uit de groep, durven stellen dat de perceptie bij leerkrachten, ouders en leerlingen ten opzichte van leerlingen met leerstoornissen of bijzondere behoeften is veranderd?

Ik denk dat de perceptie heel sterk is veranderd. Leerkrachten zijn zich beter bewust van leerlingen die het moeilijk hebben of die bijzondere behoeften hebben, en ze willen hen helpen om hun leerdoelen te bereiken en te worden opgenomen in gewone scholen, hoewel ze toch nog hulp nodig hebben van gespecialiseerde instellingen of zorgleerkrachten. Leerkrachten beschikken niet altijd over alle vaardigheden om met inclusieleerlingen te werken, en net daarom is de communicatie en samenwerking tussen zorgleerkrachten, psychologen, ouders en andere gespecialiseerde instellingen zo belangrijk. Wanneer die ondersteuning echter ontbreekt, gaan leerkrachten gewoonlijk hulp zoeken bij elkaar en daarom heb ik deze onlinegroep opgericht waar ze ideeën en lesplannen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

2. Kan u ons een aantal tips geven over hoe leerkrachten leerlingen met bijzondere behoeften zoals autisme of leerstoornissen zoals dyslexie kunnen stimuleren en bij de lessen betrekken, zodat ze het nodige vertrouwen kunnen ontwikkelen?

Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat leerlingen met bepaalde leerstoornissen eenvoudig gemotiveerd kunnen worden door algemene technologische tools en het internet te gebruiken. Er bestaan heel wat verschillende geweldige ondersteunende technologieën en die zijn meestal nog gratis ook. We hebben in de “Inclusive Education” groep ook een aantal online-evenementen georganiseerd met experts die tools en strategieën kwamen voorstellen die leerkrachten kunnen inzetten wanneer ze werken met leerlingen die het moeilijk hebben. Wat we echter nooit uit het oog mogen verliezen, is dat elke leerling een individu is. Als je leerlingen met bijzondere behoeften of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD of autisme in de klas hebt, moet je die leerlingen eerst en vooral goed leren kennen; waar liggen hun interesses, wat inspireert hen, wat doen ze graag? Als u dit weet, kan u aangepaste leermaterialen gaan ontwikkelen die de betrokken leerlingen stimuleren. En praat vooral met uw leerlingen, geef hen de tijd en de ruimte om zichzelf uit te drukken en u zal merken dat hun vertrouwen een hoge vlucht neemt.

3. Hoe helpt het feit dat je een actieve eTwinner bent en deelneemt aan eTwinning-projecten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een inclusieve klas?

Door eTwinning te introduceren in de klas, bieden we de leerlingen nieuwe en motiverende manieren aan om te leren. Ze ontwikkelen eenvoudiger de nodige digitale en communicatievaardigheden, maar ze leren ook over tolerantie en culturele diversiteit.

4. In welke mate dragen technologie en eTwinning bij tot uw dagelijkse praktijk als leerkracht en hoe helpen ze leerkrachten die werken met leerlingen met bijzondere behoeften?

Het antwoord is: in zeer hoge mate. Wanneer leerkrachten een project in eTwinning creëren, moeten ze eerst en vooral nadenken over hoe dat project hun leerlingen kan helpen en wat de voordelen zouden kunnen zijn. De vraag is niet zozeer hoe u een bepaalde webtool kan gebruiken, maar wel welke doelstellingen en leerresultaten u kan bereiken door een specifieke technologie te gebruiken. eTwinning helpt onze leerlingen zonder enige twijfel om zelfzekerder te worden, vaardigheden te ontwikkelen en geweldige vrienden te maken, maar het maakt hen ook toleranter naar leerlingen met bijzondere behoeften toe en opent hun geest voor multiculturaliteit. Ik ben zeker dat leerkrachten die vooral met leerlingen met bijzondere behoeften werken in hun school, het hierover met me eens zullen zijn.

5. Hoe kan eTwinning scholen met een beperkt budget toch helpen om inclusief onderwijs aan te bieden? Wat hoopt u voor de toekomst?

eTwinning heeft tot nog toe altijd geweldig werk geleverd. Dankzij het platform en het uitgebreide netwerk kunnen leerkrachten samenwerken, ideeën uitwisselen in diverse groepen, projecten doen, investeren in hun persoonlijke ontwikkeling dankzij online-evenementen en seminars, maar het zou nog beter zijn om meer tastbare evenementen op het terrein te organiseren rond inclusie, diversiteit en multiculturaliteit. Een andere optie zou zijn om mogelijkheden te bieden tot job shadowing, vooral voor scholen die nog maar weinig vertrouwd zijn met inclusief onderwijs. Voorbeelden van inclusie zien en praten met leerkrachten die al meer ervaring hebben in inclusieve klassen, kan erg leerrijk zijn. Voor de toekomst kan ik me helemaal vinden in het motto van de Regional Support for Inclusive Education in South East Europe, dat het volgende zegt: “een inclusieve school is een school waar elk kind welkom is, elke ouder betrokken is en elke leerkracht wordt gewaardeerd.” Ik ben enorm blij dat eTwinning besloten heeft om 2017 uit te roepen tot een jaar van Inclusie!