article image

De toegevoegde waarde van eTwinning – Continue professionele ontwikkeling

eTwinning fungeert als een gemeenschap voor professionele ontwikkeling en biedt leerkrachten mogelijkheden om hun vaardigheden, competenties en pedagogische benaderingen te verbeteren!

Daartoe werden in 2009 eTwinning-groepen en online Educatieve Evenementen geïntroduceerd, gevolgd door de lancering van de eTwinning-webinars in 2013, die sinds 2014 bekend staan als Online Seminars. Dit zijn live videoconferentiesessies waarin leerkrachten de kans krijgen te leren, praten en discussiëren over specifieke thema's, zoals Samenwerkend leren: van theorie naar praktijk; Israël-Palestina voor een beter begrip; het concept eTwinning-School; Nieuwe kaders, verhalen en beleid van culturele creativiteit en Het belang van emotionele intelligentie op school..

In 2017 bleken Educatieve Evenementen en Online Seminars, evenals Workshops voor professionele ontwikkeling uitermate gewaardeerd te worden door de deelnemende eTwinners:

‘Geweldige gelegenheid om te groeien en veel ideeën te ontwikkelen.’

(eTwinner)

‘Ik stond versteld van de hoeveelheid positieve energie die alle deelnemers en het organisatieteam uitstraalden. Het bijwonen van dit soort bijeenkomsten is een must voor educatoren. Al was het alleen maar om te weten dat er veel mensen zijn die verschil willen maken in een schoolleven.’

(eTwinner)

De thema's van de educatieve evenementen lopen uiteen van leren hoe pas gearriveerde migrantenleerlingen in het dagelijkse schoolleven te integreren (de uitkomsten zijn hier te vinden) tot leren over digitale creativiteit en het pedagogisch gebruik van online tools in taalonderwijs (voornaamste uitkomsten respectievelijk hier en hier).

Leerkrachten op eTwinning vinden deze mogelijkheden tot professionele ontwikkeling een cruciaal element voor hun werk nu en in de toekomst. Van het totaal van 6735 deelnemers aan de educatieve evenementen en online seminars in 2017, vulde 58,9% na hun evenement een evaluatieformulier in. Respectievelijk 93% en 95% van de respondenten vond de educatieve evenementen en de online seminars uitstekend en zeer goed!

Satisfaction Rates

Meer bepaald was er een toename van leerkrachtenparticipatie in zowel de educatieve evenementen als de online seminars in vergelijking met 2016:

  • Totaal aantal deelnemers per educatief evenement 2016: 4195 / 2017: 4465 10,5% toename!
  • Totaal aantal deelnemers per eTwinning Plus educatief evenement 2016: 471 / 2017: 648 13,75% toename!
  • Totaal aantal deelnemers per online seminar 2016: 1464 / 2017: 1622 11% toename!

Schrijf je nu in bij eTwinning en profiteer van alle mogelijkheden voor professionele ontwikkeling die eTwinning te bieden heeft!