article image

eTwinning Plus viert het Oostelijk Partnerschap (EaP)

eTwinning Plus biedt een platform voor medewerkers van scholen in de betrokken buurlanden om samen te werken en deel uit te maken van een uitgebreide eTwinning-gemeenschap.

Het Oostelijk Partnerschap, op 7 mei 2009 in Praag in Tsjechië geïnaugureerd door de Europese Unie, is een gezamenlijk beleidsinitiatief dat bedoeld is om de banden te verdiepen en versterken tussen de Europese Unie (EU), haar lidstaten en haar zes oostelijke buurlanden: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

eTwinning Plus was opgericht om een platform te bieden voor medewerkers (leerkrachten, schooldirecteuren, bibliotheekmedewerkers enz.) van scholen in de betrokken buurlanden (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne) om te communiceren, samen te werken, projecten te ontwikkelen en deel uit te maken van een uitgebreide eTwinning-gemeenschap.

“Dit is een plus omdat het iets toevoegde aan wat we in eTwinning al hadden, maar ook in de zin dat iedereen profijt heeft bij de betrokkenheid van deze landen”, verklaart Michael Teutsh, hoofd van de eenheid ‘School en educatoren; meertaligheid’, DG Onderwijs en Cultuur, waarmee hij de toegevoegde waarde van die landen voor eTwinning benadrukt.

In de video hieronder vertellen drie vertegenwoordigers van de partnerondersteuningsagentschappen van Azerbeidzjan, Armenië en Oekraïne ons over eTwinning Plus. Ze benadrukken de fundamentele rol van eTwinning bij het creëren van kansen voor internationale partnerschappen, programma's voor professionele ontwikkeling voor leerkrachten en innovatieve methoden en effectievere lessen die leerlingen sterk gemotiveerd en creatiever maken.

eTwinning heeft de manier van lesgeven en leren echt veranderd, en geeft leerkrachten de kans om te netwerken met andere landen, zichzelf uit te dagen en hun vaardigheden te verbeteren.