article image

eTwinning kondigt met genoegen nieuwe projectpakketten aan!

Projectpakketten zijn nuttige hulpmiddelen die helpen nieuwe ideeën te genereren en om snel projecten op te zetten en van begin tot eind te beheren. Het is een selectie van de beste beschikbare praktijkvoorbeelden om te inspireren bij het ontwerpen en uitvoeren van een eigen eTwinning-project.

Projectpakketten kunnen helpen de tijd, partners en ideeën te beheren en de productiviteit te verhogen. Omdat ze online beschikbaar zijn, zijn de materialen overal makkelijk in te zien en bij te werken. eTwinning kondigt met genoegen zeven nieuwe projectpakketten aan, waarvan er twee ook voor eTwinning Plus beschikbaar zijn. Momenteel zijn de projectpakketten beschikbaar in 22 talen en behandelen ze thema's uiteenlopend van werken met vluchteling-leerlingen tot het Europese thema van dit jaar, cultureel erfgoed. Hieronder wordt elk projectpakket kort toegelicht:

  • Cultureel erfgoed: De activiteiten van dit pakket zijn gericht op drie belangrijke erfgoedcategorieën: materiële cultuur, zoals monumenten, gebouwen, boeken, kunstwerken en kunstvoorwerpen; immateriële cultuur, zoals orale tradities, gebruiken, folklore, taal en levensstijl; en natuurlijk erfgoed, zoals natuurlijke sites met culturele aspecten.
  • Migranten en vluchtelingen: De leerlingen onderzoeken de geschiedenis van immigratie en vergelijken deze met de immigratiepatronen in het huidige Europa. Ze analyseren geschiedenis en literatuur om de huidige gebeurtenissen in perspectief en in de historische en internationale context te plaatsen.
  • Maak van mij een Europeaan: De activiteiten in dit pakket richten zich op Europese waarden en de ontwikkeling van een Europese identiteit. De leerlingen leren over de fundamentele waarden van de Europese Unie: respect voor menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.
  • Jonge ondernemers: De activiteiten in dit pakket zijn gericht op het verbeteren van de ondernemersvaardigheden en arbeidsgeschiktheid van de leerlingen. De leerlingen leren over het kiezen van een baan en het beginnen van een eigen bedrijf.
  • Van STEM naar STEAM: De activiteiten in dit pakket zijn gericht op de STEM-vakken (natuurwetenschappen, techniek, werktuigbouw en wiskunde) en ook op de kunsten, talen en geesteswetenschappen. Het doel van het pakket is het verbeteren van de vaardigheden van leerlingen op het gebied van kritisch en creatief denken en probleemoplossing.
  • De kunst van het delen – het delen van kunst (eTw+): De leerlingen kunnen leren over de verschillende soorten auteursrecht en Creative Commons-licenties. Ze leren hoe ze de auteur op de juiste manier vermelden.
  • Verhalen verbinden (eTw+): Het doel van dit pakket is het verbeteren van de schrijf-, spreek- en presentatievaardigheden van de leerlingen. De leerlingen doen activiteiten waarmee samenwerkend leren wordt bevorderd door traditionele verhalen uit hun landen uit te wisselen.

Projectpakketten bieden ongekende mogelijkheden voor eTwinners om unieke ervaringen in samenwerkend leren te creëren. Dus wil je meer projectpakketten ontdekken en te weten komen hoe je er zelf een maakt, klik dan hier