article image

eTwinning Award voor cultureel erfgoed

Wist je dat negen van de tien Europeanen vinden dat cultureel erfgoed op school moet worden onderwezen? In 2018 viert Europa haar cultureel erfgoed door bewustzijn te creëren en debatten en dialogen aan te moedigen. Met genoegen bekroont eTwinning leerkrachten die betrokken zijn bij projecten over Europees cultureel erfgoed.

De Europese Commissie zal de eTwinning Award voor cultureel erfgoed sponsoren voor projecten die zich specifiek met dit thema bezighouden. Winnende leerkrachten krijgen de prijs uitgereikt op de slotconferentie van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed #EuropeForCulture, tijdens het Oostenrijkse EU-voorzitterschap, op 6 en 7 december 2018 in Wenen.

Hoe benader je cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed kan worden gezien als middelen die uit het verleden zijn geërfd, in alle vormen en aspecten, zoals: materieel: gebouwen, monumenten, boeken, archeologische sites en meer, en immaterieel: praktijken, talen, mondelinge tradities, digitale kunst, animatie, video en opnamen.

Om het thema te ondersteunen dienen eTwinning-leerkrachten te focussen op de promotie en het uitwisselen van Europees cultureel erfgoed. Hun projecten kunnen:

 • bewustzijn creëren over de gemeenschappelijke geschiedenis en waarden;
 • een gevoel van behoren tot Europa versterken;
 • manieren tonen om Europees cultureel erfgoed als een gemeenschappelijk middel beter te bewaren, te versterken, maar ook te hergebruiken en te promoten.

Hoe val je in de prijzen?

Het uiteindelijke doel is om bewustzijn te creëren over het belang van Europees cultureel erfgoed door interculturele en gezamenlijke onderwijspraktijken te gebruiken. De prijs is gericht op projecten die nationale kwaliteitslabels hebben gekregen. Meer over het proces:

 • Gebruikers die voor de eTwinning Award voor cultureel erfgoed in aanmerking willen komen, worden aangemoedigd uiterlijk 30 juni 2018 een nationaal kwaliteitslabel aan te vragen.
 • Alleen projecten die lopen tussen 01/06/2018 en 30/06/2018 komen in aanmerking voor de eTwinning Award voor cultureel erfgoed.
 • Gebruikers kunnen in de volgende leeftijdscategorieën een aanvraag doen:
  • 6-12
  • 13-19
 • In september zal een internationale jury bepalen welke de twee beste projecten zijn.
 • Op 6-7 december worden de oprichters van de twee winnende projecten uitgenodigd om deel te nemen aan de speciale viering in Oostenrijk om een trofee als beloning voor hun werk te ontvangen.

Om je met ideeën te helpen, hebben we een paar voorbeelden uitgekozen: Een wereld van “beroemd” verschil en “Eurocomics”- verken Europa via stripboeken.

Neem voor meer informatie contact op met je nationale ondersteuningsdienst.