article image

eTwinning en vrienden: Better Internet for Kids (BIK)

BIK is een vriend van eTwinning die zich richt op het creëren van een veilige internetomgeving voor kinderen.

De explosieve groei van sociale media, smartphones en digitale apparaten transformeert het leven van kinderen, zowel op school als thuis. Een op de drie internetgebruikers is een kind. Enerzijds is dit een natuurlijke aanpassing aan de ontwikkeling van technologie die kinderen ook kansen biedt om toegang te krijgen tot kennis, te communiceren en hun vaardigheden te ontwikkelen. Aan de andere kant kunnen kinderen blootgesteld worden aan schadelijke content die zij niet verwachten.

latest updates

In dit kader stelt de 'Strategie voor een beter internet voor kinderen' een reeks maatregelen voor die door de Commissie, lidstaten en de hele industrie te nemen zijn, met als doel om een veilige internetomgeving voor kinderen te creëren.

De gids van Better Internet for Kids (BIK) voor online diensten is bedoeld om essentiële informatie te geven over enkele van de populairste apps, sociale netwerksites en andere platforms die op dit moment algemeen door kinderen, jongeren en volwassenen worden gebruikt.

De jaarlijkse viering van Safer Internet Day (SID) is bedoeld om bewustzijn te creëren van een veiliger en beter internet, waar iedereen in staat wordt gesteld technologie op een verantwoorde, respectvolle, kritische en creatieve manier te gebruiken. De campagne is erop gericht om uit te reiken naar kinderen en jongeren, ouders en verzorgers, leerkrachten, educatoren en sociaal werkers, evenals de industrie, beleidsmakers en politici, om iedereen aan te moedigen hun rol te spelen bij het creëren van een beter internet.

Daarnaast werd op Safer Internet Day (SID) begin februari in het kader van het project SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) een onderzoeksrapport gepubliceerd met als titel “Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators” (Aanpakken van online haat: opbouwen van een bewijsbasis voor educatoren). Dit rapport verenigt de voornaamste onderzoeksresultaten van een door het SELMA-project uitgevoerd uitgebreid onderzoeksprogramma om kennis op te doen over het verschijnsel van online haatzaaien.

BIK is een vriend van eTwinning. eTwinning ondersteunt Safer Internet Day (SID) volledig en moedigt leerkrachten elk jaar aan om aan de campagne deel te nemen. Bovendien kunnen eTwinners zich aansluiten bij de groep Bringing eSafety into eTwinning projects (e-Veiligheid in eTwinning-projecten brengen), die speciaal bedoeld is om leerlingen veilig digitale media in het onderwijs te laten gebruiken.

Hoewel het een lange weg is naar een compleet veilig internet voor kinderen, dragen al deze activiteiten bij aan een beter begrip van de uitdagingen en leveren ze praktische strategieën op om een beter en veiliger internet voor kinderen te ontwikkelen.