article image

“eTwinning-scholen in hun kracht zetten: leiden, leren, uitwisselen”

Onlangs feliciteerden wij de 1.212 scholen die het eTwinning School Label ontvingen en op 14-16 mei 2018 boden wij in Rome enkele van die scholen de kans elkaar te ontmoeten en beste praktijken uit te wisselen, met als doel om sterkere ‘leerorganisaties’ en katalysatoren van verandering in hun onderwijsomgeving te worden.

Het doel van het congres “eTwinning-scholen in hun kracht zetten: leiden, leren, uitwisselen” in Rome was het belichten, onder de aandacht brengen, erkennen en promoten van de voornaamste elementen die eTwinning-scholen kenmerken, zodat die binnen en buiten de individuele school verder gecultiveerd kunnen worden. Het congres werd gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie, de eTwinning Central Support Service (CSS), het Italiaanse nationale agentschap Erasmus+/INDIRE, en de andere aan het evenement deelnemende NSS's en PSA's.

Het congres focuste op:

  • de pedagogische, organisatorische, communicatie- en promotie-elementen van een eTwinning-school
  • het aan de deelnemers bieden van instrumenten en methoden om sterkere ‘leerorganisaties’ te worden
  • het valideren van het idee van een netwerk van eTwinning-scholen
  • de weg vrijmaken voor de verdere ontwikkeling van het concept van de eTwinning-school

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

eTwinning-schooldirecteuren woonden een breed scala aan workshops en trainingssessies bij en luisterden naar internationaal erkende experts op het gebied van schoolleiderschap en inclusieve systemen, zoals Patricia Wastiauhoofdadviseur voor onderzoek en studies, European SchoolnetAngelo Palettauniversitair hoofddocent, afdeling Management, Università di Bologna, en Paul Downesuniversitair hoofddocent onderwijs (psychologie), directeur Educational Disadvantage Centre, Dublin City University.

Het zijn van een eTwinning-school is een erkenning voor het innovatieve werk dat scholen hebben gedaan in het promoten van burgerschap, cultureel bewustzijn en digitale competentie. Het is ook een erkenning van het werk van scholen om een cultuur van samenwerking binnen en buiten hun school, gemeenschap en land te kweken.

eTwinning-scholen zijn voorbeeldscholen en modellen van innovatie voor andere in hun omgeving en op nationaal niveau.

Zie voor meer informatie over wat er tijdens het congres gebeurde het volledige programma hier en verken de hashtag #eTwSchools18 op Twitter.

Bekijk ook het interview met de Italiaanse schooldirecteur Alda Barbi, waarin zij verhelderende informatie geeft over het congres en eTwinning-scholen.