article image

Professionele-ontwikkelingsworkshop van eTwinning in Kopenhagen over onderwijs van de 21e eeuw

eTwinning heeft onlangs de handen ineengeslagen met het Deense Onderwijsfestival voor het opzetten van een belangrijk evenement voor de Europese onderwijsgemeenschap.

Het Deense Onderwijsfestival had als thema “Voorbereiden op een digitale wereld” en richtte zich op praktische ervaringen, politieke initiatieven, onderzoeksresultaten en toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs.

Tegelijk met het Onderwijsfestival namen 139 leerkrachten uit 25 landen deel aan een professionele-ontwikkelingsworkshop (PDW) van eTwinning, met als doel om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen die schooldirecteurs, leerkrachten en leerlingen een concrete manier bieden om hun onderwijsvaardigheden van de 21e eeuw te ontwikkelen.

Deelnemers hadden de kans om geïnspireerd te raken en geïnformeerd te worden over de nieuwste updates over technologie en hoe die hun rol als leerkrachten, consultants, leerkrachten in opleiding en schooldirecteurs zal veranderen.

eTwinners konden luisteren naar twee inspirerende keynotesprekers van het Onderwijsfestival, Mitchel Resnick, hoogleraar onderwijsonderzoek aan het MIT Media Lab en Alan November, senior partner en oprichter van November Learning.

“Met synergieën hebben we de echte macht. De revolutie is niet technologie, maar informatie.” Alan November

“De 4 p's van creativiteit: project, passion, play, peers!” Mitchel Resnick

Deelnemers aan de PDW verkenden het Deense concept CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers, het creëren van echt geavanceerde denkers van de toekomst), dat een model biedt voor bredere implementatie van niet-traditionele pedagogiek met een sterke nadruk op informatie- en communicatietechnologieën.

Daarnaast werden tijdens de eTwinning-workshops thema's behandeld die de leerkrachten van nu bezig houden, zoals probleemgebaseerd onderwijs, onderwijs van de 21e eeuw in de klas, geavanceerde projectfacilitering in eTwinning, alsook inleidende workshops voor de nieuwe eTwinners.

Sluit je bij eTwinning aan en krijg de inspiratie die je wilt om de leerkracht te worden die je wilt zijn!