article image

2018 – 2019 eTwinning School Label

eTwinning wil de 1,212 scholen feliciteren die het eTwinning School Label 2018-2019 hebben behaald.

We zijn trots dat we kunnen aankondigen dat 1,212 scholen na een aanvraagprocedure in twee delen het eTwinning School Label hebben behaald. Deze bekroonde scholen zijn pioniers en worden beschouwd als toonaangevende instellingen op vlaken zoals:

Dit is niet enkel een waardering van het persoonlijke succes van individuele leerkrachten, maar ook een erkenning van wat het volledige eTwinning-team van deze scholen heeft gerealiseerd.

Klik hier voor de volledige lijst van de scholen die het Label hebben behaald.

eTwinning map

Achtergrond

Het eTwinning School Label werd in 2017 in het leven geroepen als erkenning en bekroning van het harde werk en de toewijding, niet enkel van individuele leerkrachten, maar ook van teams van leerkrachten en schoolhoofden binnen eenzelfde school. De aanvraagprocedure voor het label begon in december 2017 en werd afgerond in maart 2018.