article image

Groepen in de Kijker

eTwinning-groepen zijn private platformen waar eTwinners kunnen discussiëren en samenwerken rond een specifiek thema. Ze hebben tot doel om goede praktijkvoorbeelden te delen, onderwijs- en leermethodes te bespreken en de nodige ondersteuning te vinden voor professionele ontwikkeling.

Meer in het bijzonder zijn er onze ‘Featured Groups’ of ‘Groepen in de Kijker’, die worden geleid door een eTwinner die een opleiding tot eTwinning-moderator heft gevolgd. Elke Groep heeft specifieke activiteiten en taken die leerkrachten stimuleren om samen te werken en te discussiëren. De onderwerpen die in de Groepen aan bod komen, variëren van talenonderwijs tot ondernemerschap in het onderwijs en STEM (science, technology, engineering and mathematics). Ga een kijkje nemen in de groepen op eTwinning Live, zie welke jij het interessantste vindt en word lid! 

Wie organiseert dit? De Central Support Service van eTwinning

Hoe word je lid van een eTwinning-groep? Heel eenvoudig: meld je gewoon aan in eTwinning Live, ga naar de rubriek ‘Groepen’, vind de groep die je zoekt via de zoek-tool, en word lid! 

Huidige eTwinning-groepen:

Virgilio – een inleiding tot eTwinning

Virgilio

Moderatoren: Paola Arduini, Laura Maffei and Elena Pezzi

Ben je nieuw in eTwinning? Ben je hier al even maar vind je nog niet steeds de weg? Loop je vaak verloren en heb je hulp nodig? Dan ben je hier aan het juiste adres! Deze Groep begeleidt leerkrachten op hun tocht doorheen het wonderlijke eTwinning-land: je ontdekt hier hoe het werkt en hoe je eTwinning voor jou kan laten werken. Bovendien is de groep volledig doordrongen van de geest van eTwinning: de voortdurende uitwisseling van ideeën en ervaringen en een praktijkgemeenschap van leerkrachten en leerlingen die allemaal van elkaar leren. Word nu lid en raak nooit meer de weg kwijt!

eTwinning voor Schoolhoofden

School Leadership

Moderator: Anne Gilleran

Deze groep richt zich in het bijzonder op schoolhoofden en andere leden uit het schoolbestuur, en vloeit voort uit de thematische conferentie over ‘Burgerschap – een nieuwe ethiek voor de 21e eeuw’ die in september 2016 plaatsvond in het Italiaanse Florence. In de groep worden oplossingen aangedragen en besproken voor de uitdagingen waarmee schoolbesturen in onze hedendaagse wereld worden geconfronteerd.

eSafety integreren in eTwinning-projecten

eSafety

Moderator: Aneta Wilk

Deze groep is bestemd voor alle eTwinners die sociale media gebruiken in hun onderwijs, in het bijzonder voor leerkrachten die actief betrokken zijn bij eTwinning-projecten. De algemene doelstellingen van de groep bestaan erin om leerkrachten te leren hoe ze kunnen zorgen dat hun leerlingen ‘eSafe’ blijven wanneer ze digitale media gebruiken, vooral in het kader van eTwinning-projecten; om leerkrachten de nodige vaardigheden bij te brengen om zelf didactisch materiaal rond eSafety te ontwikkelen dat ze in hun lessen kunnen gebruiken; om kennis over dit onderwerp met andere leerkrachten te delen en uit te wisselen.

De Creatieve Klas

Creative Classroom

Moderator: Irene Pateraki

Een creatieve gemeenschap van leerkrachten en vrienden die ervaringen en ideeën uitwisselen, deelnemen aan creatieve activiteiten en webinars, en van elkaar leren. Creative Classroom staat volledig in het teken van creatief delen en het werk van leerkrachten op school erkennen en waarderen. De groep zet haar 7-jarige reis nu voort op het nieuwe platform.

Engels als Tweede Taal

English as Second Language

Moderator: Theodora Gkeniou

Een groep voor alle eTwinning-leerkrachten die Engels als een tweede taal onderwijzen. Een plaats voor inspiratie, samenwerking en professionele ontwikkeling!

Ondernemerschap in het Onderwijs

Entrepreneurship

Moderator: Kornelia Lohynova

Wie ondernemerschap onderwijst, brengt jongeren essentiële vaardigheden bij voor hun latere leven en loopbaan. Ondernemerschap kan worden aangeleerd en kan worden geïntegreerd in verschillende lessen op elk niveau. Hoe? Door samen aan de slag te gaan in de Business Incubator, initiatieven te nemen en samen manieren te vinden om de ondernemersgeest van onze leerlingen (en van onszelf) te ontwikkelen. De deelnemers leren van elkaar en worden “Teacherpreneurs” met een positieve en actieve ingesteldheid.

Games in de Klas

Game-based Classroom

Moderator: Glykeria Gkouvatsou

Games zijn vandaag de dag een soort gemeenschappelijke taal die alle grenzen overstijgt. De vraag is niet of games geschikt zijn voor het onderwijs, maar wel hoe we de passie van jongeren kunnen gebruiken en games kunnen integreren in het leer-/onderwijsproces. Deze Groep wil in de eeerste plaats antwoorden bieden op deze vraag. Verder buigt hij zich over het verschil tussen Commerciële en Educatieve Games en over de vraag hoe deze laatste samenwerking, kritisch denken en ontwikkeling van kennis kunnen stimuleren.

Inclusief Onderwijs

Inclusive Education

Moderator: Marijana Smolčec

Een groep voor alle leerkrachten en educatoren die hun onderwijsvaardigheden willen bijspijkeren en willen leren hoe ze hun onderwijs kunnen afstemmen op leerlingen met leermoeilijkheden of bijzondere behoeften, maar ook op getalenteerde leerlingen. Het is een groep waar leerlingen hun ervaringen, materialen en activiteiten delen en samen deelnemen Online Seminars over verschillende types Inclusieve Leerlingen.

On s'amuse en classe FLE (Frans als Tweede Taal)

French as Second Language

Moderator: Pauline Stirling

Ben je op zoek naar leuke activiteiten om je lessen Frans wat meer pit te geven? Zoek je nieuwe ideeën om je leerlingen te stimuleren om de taal van Molière te leren? Vraag je je af hoe andere leerkrachten in Europa Frans onderwijzen? Word dan lid van onze eTwinning-groep "On s'amuse en classe FLE". Samen inspireren we!

STEM

STEM

Moderator: Rafael Montero

STEM-leerkrachten (Science, Technology, Engineering and Mathematics) van alle niveaus zijn welkom! Deze groep is een ontmoetingsplek, een plaats waar leerkrachten delen en van elkaar leren.. Nanotechnologieën, ICT, Astronomie, Onderzoekend Leren, Meervoudige Intelligentie, Wetenschappelijke Loopbanen Stimuleren, Samenwerking, Wetenschapsbeurzen… Allemaal helemaal jouw ding? Word dan lid!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE)

SENSE

Moderator: Agustín Bastida Rodríguez

Onderwijs groen! Laten we de Aarde in stand houden voor de toekomstige generaties. Koolstofvoetafdruk. Broeikaseffect. Klimaatverandering. Recycling. Energie. Water… Het zijn enkele van de belangrijkste onderwerpen waarover het gaat als we het over het milieu hebben, maar Duurzaam Onderwijs gaat veel verder dan dat. Word lid en ontdekt het samen met ons. ESD: You know it makes SENSE.

Gender - weet hoe stereotypen te stoppen

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderator: Marie Louise Petersen

Deze groep is voor eTwinners die hun kennis en lespraktijken over gender en seksualiteit willen delen in het Engels, Frans en Scandinavische talen. De groep zal kennis uitwisselen over het bestrijden van genderstereotypen en seksisme en over het zorgen voor gendergelijkwaardigheid, vrijheid en diversiteit in de klas, op het schoolplein en in de samenleving. De groep deelt goede ideeën over het onderwijzen van gender- en seksualiteitskwesties, en beste praktijken en uitdagingen bij het onderwijzen van gendergelijkwaardigheid. Het idee is ook om inspiratie en moed te geven bij het werken met gender in verschillende vakken. 

Integreren van migrantenleerlingen op school

Integrating Migrant Students

Moderator: Carol Barriuso

Hoe kan de integratie van jonge vluchtelingen op school worden bereikt? Met welke specifieke uitdagingen heeft de gemeenschap op school te maken en hoe gaat zij ermee om? Welke educatieve concepten en onderwijsmaterialen zijn succesvol gebleken en kunnen als voorbeeld dienen voor andere scholen? Deze groep is voornamelijk bedoeld als een plek voor wederzijdse hulp, waarin schoolhoofden en leerkrachten ervaringen en materialen kunnen uitwisselen.

Coderen op school

Coding at schools

Moderator: Stefania Altieri

Laten we concepten over coderen in onze klassen inbrengen en computerdenken ontwikkelen! Een van de belangrijkste aspecten bij het leren met behulp van coderen in de schoolactiviteiten is dat leerlingen bekend kunnen raken met een nieuw denkkader door problemen op te lossen. Bovendien verbeteren ze tijdens het leren en spelen hun zachte vaardigheden zoals analytisch denken, samenwerken en creativiteit. Dit is het grote voordeel van lesgeven met coderen en robotica.