Disclaimer

EUN Partnership AISBL (bekend als European Schoolnet en hierna EUN genoemd) stuurt de centrale ondersteuningsdienst van eTwinning aan en onderhoudt het eTwinning-platform onder een dienstencontract met EACEA (Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur), de Aanbestedende Dienst.

EUN houdt namens de Aanbestedende Dienst de informatie op het platform actueel en accuraat. In het geval van fouten kunnen gebruikers schrijven naar editor@etwinning.net. De EC, het EACEA en EUN aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op deze site.

Deze informatie op het platform is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover de EC, het EACEA of EUN geen controle hebben en waarvoor ze geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden;
  • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

EUN behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel delen van het platform op welk moment dan ook op te heffen, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen met toestemming van de Aanbestedende Dienst.

Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de EC, het EACEA of EUN te beperken wanneer ze een in de geldende nationale wetgeving vastgelegde vereiste schenden, noch om hun aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Verklaring betreffende het auteursrecht

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie van informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

  • Administration