article image

Nationaal Kwaliteitslabel

eTwinning-Kwaliteitslabels worden toegekend aan leerkrachten met uitmuntende eTwinning-projecten. Het label geeft aan dat het project een bepaalde nationale en Europese standaard gehaald heeft.

NATIONAAL KWALITEITSLABEL

quality label icon

 1. Heeft uw eTwinning-project gemeenschappelijke doelstellingen en een gedeeld plan?
 2. Is het afgerond of in de laatste fase?
 3. Hebben u en uw leerlingen aan alle activiteiten van het project bijgedragen?
 4. Hebben u en uw partners gezamenlijke activiteiten georganiseerd?
 5. Heeft u de eSafety- en auteursrechtkwesties in aanmerking genomen?

Als het antwoord op alle voorwaarden JA is, dan houdt niets u tegen om een Nationaal Kwaliteitslabel aan te vragen!

Een Nationaal Kwaliteitslabel wordt toegekend aan leerkrachten met uitmuntende eTwinning-projecten en geeft aan dat het project een bepaald kwaliteitsniveau in hun land heeft bereikt.

Hoe vraagt u het aan?

quality label icon

 1. Log in op eTwinning Live 
 2. Ga naar Projecten
 3. Zoek uw project op en klik op Een Kwaliteitslabel aanvragen
 4. Vul alle vakken in met alle benodigde informatie en lever bewijs van uw werk.
 5. U kunt alle bovenstaande stappen volgen voor elk van uw projecten die volgens u een Kwaliteitslabel verdienen.

Let op: alleen de eerste 4 projectindieningen worden door uw NSO in aanmerking genomen en geëvalueerd. Selecteer zorgvuldig de projecten waarvan u denkt dat ze een kwaliteitslabel verdienen.

Nuttige tips

quality label icon

Vul alle informatie van tevoren in een Word-document in en kopieer en plak uw antwoorden in het aanvraagformulier. Dit voorkomt dat u de in het formulier ingevulde tekst verliest als het invullen meer dan 30 minuten duurt! Geef meer informatie voor de niet-zichtbare aspecten van uw project, omdat de beoordelaars al het zichtbare werk al in uw TwinSpace zullen zien.

Het Kwaliteitslabel wordt toegekend aan de leerkracht en is persoonlijk. Zelfs als u met andere collega’s op uw school heeft gewerkt, moet elk van u een Kwaliteitslabel aanvragen en aangeven hoe hij/zij aan het project heeft bijgedragen. Het Kwaliteitslabel wordt toegekend aan de leerkrachten die actief en zichtbaar aan de activiteiten van het project bijdroegen.

Waarom aanvragen?

quality label icon

Concrete erkenning voor leerkrachten en scholen van het hoge niveau van hun eTwinning-activiteiten. Leerlingen aanmoedigen om te blijven deelnemen en werken aan eTwinning-activiteiten en een concrete manier om te laten zien dat hun inspanningen beloond worden. Leerlingen kunnen het Kwaliteitslabel voor Leerlingen ontvangen zodra hun leerkracht het Nationale Kwaliteitslabel ontvangt. Openbare bevestiging van de toewijding van de school aan kwaliteit en openheid in Europees gezamenlijk werk.

Wie kent het kwaliteitslabel toe?

De Nationale Ondersteuningsorganisatie (NSO) in elk land beoordeelt de aanvragen van scholen voor het nationale Kwaliteitslabel. De labels worden gedurende het hele jaar toegekend, maar in sommige landen gelden er deadlines. Neem dus contact op met uw NSO om te weten wat de uiterste aanvraagdatum in uw land is. Zodra de aanvraag is goedgekeurd of geweigerd, zal uw NSO contact met u opnemen.

CRITERIA VOOR KWALITEITSLABELS

Pedagogische innovatie

quality label icon

 • het project is origineel in termen van het thema
 • het maakt gebruik van diverse pedagogische methoden
 • leerlingen zijn degenen die het voortouw nemen
 • leerlingen gaan interactie aan met hun partners en werken gezamenlijk met behulp van verschillende methoden zoals informatieverzameling, probleemoplossing, onderzoek, vergelijkend werk
 • leerlingen spelen verschillende rollen als kunstenaars, journalisten, technici, wetenschappers, acteurs enz.

Integratie in het curriculum

quality label icon

 • het project is geworteld in het schoolcurriculum en het leerplan
 • het meeste projectwerk wordt tijdens schooluren gedaan
 • de integratie van het curriculum in het project is duidelijk
 • via het projectwerk kunnen leerlingen hun vaardigheden en competenties ontwikkelen
 • het projectgebaseerde pedagogische kader is door de leerkracht uitgelegd en gedocumenteerd

Samenwerking tussen partnerscholen

quality label icon

 • samenwerkingsactiviteiten gaan verder dan communicatie
 • partnerscholen werken samen om gezamenlijke activiteiten te bewerkstelligen
 • partners zijn niet slechts ontvangers van informatie
 • samenwerkingsactiviteiten leiden tot een tastbaar resultaat

Gebruik van technologie

quality label icon

 • de technologie wordt gebruikt om de partners te helpen hun pedagogische doelstellingen te bereiken
 • de hulpmiddelen helpen partners beter met elkaar samen te werken

Resultaten, impact en documentering

quality label icon

Zichtbare resultaten zorgen ervoor dat:

 • de projectresultaten online worden gepresenteerd
 • leerlingen bij TwinSpace betrokken zijn
 • alle stappen van het project gedocumenteerd worden, zoals planning - beschrijving van activiteiten - evaluatie - feedback
 • u evalueert en publiceert de impact die het project heeft gehad op de leerlingen en leerkrachten die bij het project betrokken zijn.

Gebruik bij het plannen en implementeren van uw project onderstaande checklist om te controleren of uw project aan de kwaliteitslabelcriteria voldoet.