article image

Educatieve Evenementen (korte online cursussen)

Wat is het? Educatieve Evenementen zijn korte, intensieve online-evenementen over diverse thema's. Deze thema’s hebben betrekking op specifieke pedagogische aspecten. De evenementen worden geleid door een expert en sturen aan op actieve medewerking en discussie tussen de leerkrachten. Educatieve Evenementen omvatten asynchrone en soms synchrone activiteiten, en worden gevoerd in een algemeen gesproken Europese taal. U kunt een certificaat ontvangen voor deelname aan dergelijke evenementen.

Door wie worden ze georganiseerd?

De Central Support Service van eTwinning.

Wie kan deelnemen?

Alle geregistreerde eTwinning-leerkrachten. De deelnemers kunnen worden geselecteerd op basis van het thema van het evenement. Aan Educatieve Evenementen nemen gemiddeld 200 mensen deel.

Duur?

Educatieve Evenementen lopen over een periode van 10 - 15 dagen.

Waar?

Deze evenementen vinden online plaats in het eTwinning Learning Lab.

Hoe kan ik mij aanmelden? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Als je wilt deelnemen aan een van de volgende activiteiten op het vlak van Professionele Ontwikkeling, meld je dan aan in eTwinning Live en ga naar de rubriek Professionele Ontwikkeling.


Learning Events 2022

  1. Supporting Special Education Needs in Every Classroom

EXPERT: Marijana Smolcec
DATE: : 27/6/2022-13/7/2022
LANGUAGE: English
SHORT DESCRIPTION:

The course will focus on improving skills and competencies of a mainstream teacher working with students with Special Education Needs (SEN). During the course, participants will be able to strengthen their knowledge on the topics of inclusion and integration and understand the principles of Universal Design. They will get practical suggestions on inclusive approaches and the digital tools they can use in teaching both SEN and mainstream students. Participants will be also able to share their own experiences and create a lesson plan using the material of the course.

  1. Early Childhood Education and Care: Improving Children’s and Staff’s Digital Competence through eTwinning Projects

EXPERTS: Leticia Gil Ramos
DATE: 4/7/2022 - 20/7/2022
LANGUAGE: English
TARGET GROUP: All teachers
SHORT DESCRIPTION:

The short course aims to raise awareness about the importance of digital competence development in children in the early years (3-6 years) and ECEC staff. One of the fundamental characteristics of eTwinning projects is related to the importance of the use of technology by children to support the construction of their knowledge, highlighting their role not only as critical consumers of this technology but also as creators. Additionally, this short course aims to raise awareness about the importance of digital competence development in the different agents of the educational community, also approaching the importance of data protection and the treatment of "fake news".

  • Professional development