article image

eTwinning is de online community voor scholen in Europa.

Zij biedt een platform voor personeel (leraren, directeuren, bibliothecarissen, enzovoort) dat werkzaam is op een school in een van de Europese landen en via het platform communiceert, samenwerkt, projecten ontwikkelt en deelt. Kortom, zich onderdeel voelt en onderdeel is van de boeiendste leergemeenschap in Europa.

eTwinning stimuleert samenwerking via ICT tussen scholen in Europa door de betrokken scholen de nodige ondersteuning, tools en diensten aan te reiken. Daarnaast biedt eTwinning voortdurend gratis mogelijkheden en activiteiten voor online Professionele Ontwikkeling voor leerkrachten.

eTwinning is in 2005 gelanceerd als het belangrijkste onderdeel van het eLeren-programma van de Europese Commissie en het is sinds 2014 stevig geïntegreerd in Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. De Centrale Ondersteuningsdienst van eTwinning wordt door European Schoolnet, uitgevoerd, dat een internationaal partnerschap is van 31 Europese ministeries van Onderwijs en dat leren ontwikkeld voor scholen, leerkrachten en leerlingen in heel Europa. eTwinning wordt verder op nationaal niveau gesteund door 38 Nationale Ondersteuningsdiensten.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project