Истакнати содржини

Овој дел ќе ги издвои истакнатите содржини од целата мрежа на eТвининг. Ќе можете да погледнете зад сцената, да истражите што наставниците учат едни од други преку работа со своите ученици надвор од границите; ќе ги откриете проектите на eТвининг и ќе аплицирате за можности за професионален развој.