Новости

Најнови вести од светот на еТвининг

Издвоени вести

Овој дел ви носи вести од целата мрежа на еТвининг. Погледнете зад сцената за да истражите што имаат придобивка наставниците со соработката со нивните ученици преку границите. Инспирирајте се од наградени еТвининг проекти и научете за можностите за професионален развој, работилници и настани што се случуваат низ цела Европа

Истражување и мониторинг

Извештаите за еТвининг се корисни за новинарите, истражувачите и службениците од министерствата за подобро разбирање на педагошкиот процес, влијанието и методологиите што се користат во еТвининг. Извештаите за еТвининг се објективни и добро документирани и се движат од студии на случаи до анализа на истражувања.