Започнете

Започнете: Дали сте подготвени да бидете дел од највозбудливата заедница за учење во Европа? Преземете го првиот чекор денес. Придружете се на еТвининг заедницата и започнете го еТвининг патувањето.

picture

Започете

Дали се регистриравте во еТвининг? Да започнеме! Одвојте време да ја прочитате, истражете страницата и започнете мрежно поврзување со други колеги во eTwinning Live. Што е со поставување на нов проек?Доколку сеуште не сте спремни за тоа, можете да ги проверите нашите можности за професионален развој, или започнете со еТвининг Материјалите за самоподучување. еТвининг Групите are се исо така одлично место да се поврзете со истомисленици на одредени теми.

picture

Работете заедно

После најавувањето, ќе влезете во eTwinning Live, виртуелниот свет на еТвинерите. Ажурирајте го вашиот профил со слики и информации за себе, пронајдете луѓе да ги следите и да се поврзате и, кога сте подготвени за проект, проверете ги форумите за партнери за да најдете интересни колеги. По пронаоѓањето на партнери, лесно е да се постави и да се започне вашиот проект.

picture

Подобрете се

Секогаш има простор за подобрување! eTвининг ви помага да ги подобрите вашите наставни вештини, да ги вклучите вашите ученици, да го зајакнете вашето училиште и да ја збогатите вашата заедница.
• Користете ги eTвининг  Материјалите за смоподучување да дознаете за можнстите во еТвининг платформата.
• Проверете ги вачите компетенции преку алатката  Moниторинг на eTвининг пракса  за да го проверите вашиот потенцијал и да дознаете како да искористите најмногу од eTвининг.