Кодекс на однесување на еТвининг

еТвининг е платформа која ви помага да ги насочите своите вештини, да ја проширите вашата професионална мрежа и да ги подобрите вештините на вашите ученици. Поради оваа причина, духот на еТвининг се заснова на меѓусебно разбирање и почитување.

A. Основни принципи

Секој eTвинер и нивните настани, пораки, објавувања, проектни материјали и сè што е објавено на еТвининг платформата, мора да се придржуваат и да ги почитуваат следниве основни принципи, во согласност со основните вредности и општите принципи на Европската унија.

- Бидете инклузивни. Мислењата и ставовите на секого се секогаш добредојдени и дозволени во границите утврдени со овој кодекс на однесување. еТвинерите се охрабруваат да гледаат подалеку од нивната перспектива, кои се однесуваат на различни култури и да покажат чувствителност кога вклучуваат други еТвинери во нивните настани, проекти, групи и мрежни активности - подеднакво онлајн и на лице место. еТвининг поттикнува разбирање, емпатија и отвореност едни кон други со цел заедницата да стане безбеден простор без вознемирување.

- Почитувајте. Членовите на еТвининг заедницата мора да се однесуваат со почит кога се занимаваат со своите врсници и комуницираат едни со други. Почитувањето на другите луѓе и нивните активности на оваа платформа и претпоставката дека нивните активности се мотивирани од добрите намери, ќе направат еТвинерите не само да се чувствуваат удобно и безбедно, туку и мотивирано и продуктивно. еТвинерите не можат да ги навредуваат или отфрлаат другите, или да поттикнуваат насилство над луѓето врз основа на нивната раса, етничка припадност, национално потекло, религија, сексуална ориентација или пол и / или како член на земја, група или малцинство.

- Бидете толерантни. Несогласувањето повремено е неизбежно. Толеранцијата кон ставовите на другите го придвижува прагматичниот пристап охрабрен во оваа заедница. Она што е важно е да се бараат конструктивни решенија за несогласувањата и различните ставови, секогаш во рамките на границите, како што е опишано и дефинирано во овој кодекс на однесување, и да прифатиме дека некои случаи може да резултираат како „согласен да не се согласувам“.

- Бидете љубезни и пријателски расположени во сите форми на комуникација - особено во комуникацијата на далечина, каде што можностите за недоразбирање се поголеми. Да се биде љубезен значи да се биде свесен и да се почитуваат чувствата на другите луѓе и тие да се прикажат. Како дом на сите еТвинери, еТвининг е онлајн простор каде тие можат да се изразат слободно, лесно да ги разменуваат и разработат своите идеи и размислувања и подеднакво да ги третираат со оние на другите еТвинери. Ова значи да се потрудиме внимателно да избереме зборови и содржини во настаните, проектните материјали, онлајн описите и тие на состаноците, објавите и пораките.


Б. Некои правила на кои сите еТвинери треба да се придржуваат

За да се олесни разбирањето на тоа што е дозволено и што не е дозволено на еТвининг платформата, еТвининг подготви некои правила што мора да ги почитуваат сите еТвинери.

1. Забранета е употребата на еТвининг за комерцијални цели
Строго е забрането да се користи платформата за комерцијални цели. Секоја компанија, иницијатива, настан или софтвер со комерцијална намера ќе биде отстранета, како и нивниот пристап до самата платформа.

2. Без директни закани, малтретирање или вознемирување
eTвининг не толерира насилство или малтретирање. Ако сте жртва на компјутерски напади или некој ви се заканува додека користите било кој од просторите на еТвининг (јавни и приватни), ве молиме пријавете ја пораката или контактирајте ја Службата за поддршка. Бидете свесни дека секој што е фатен како се заканува или малтретира други членови на платформата може да биде блокиран на eTвининг засекогаш.

3. Интелектуална сопственост
Осигурете се дека содржината што ја постирате на платформата не повредува никакви авторски права. Пред да споделите слики, видеа, документи или други ресурси, ве молиме проверете дали имате право да го стори тоа. еТвининг платформата не може да хостира видеа – најпрво ќе треба да го постирате вашето видео на YouTube, DailyMotion или Vimeo, а потоа да ја поставите врската во еТвининг. Не заборавајте да ги разгледате и нивните политики за авторски права.

4. Искористување
еТвинерите не можат да застапуваат други поединци или групи / организации што не ги претставуваат на начин што е наменет за да ги доведе во заблуда, збуни или измами другите.

5. Ученици (малолетни лица)
еТвининг сериозно ги сфаќа приватноста и безбедноста на учениците. Избегнувајте објавување на слики од учениците на вашиот eTwinning Live профил, TwinSpace, Google Groups, итн. Во случај да го сторите тоа, осигурајте се дека имате согласност од родителите или лицата на учениците не се препознатливи.

6. Приватни информации и чувствителни податоци
Бидете внимателни во врска со содржината што ја објавувате а што се однесува на другите. Вие не треба да ги споделувате вашите или приватните информации на други еТвинери - како што се личните телефонски броеви и адреси, детали за кредитните картички или други приватни информации - или интимни слики и видеа. Секогаш размислете пред да објавите!


В. „Нетикета“

еТвинерите треба да ги водат своите мрежни интеракции професионално, учтиво и со почит како што би правеле во нивните интеракции во реалниот живот. Подолу се дадени примери за тоа што корисниците треба и што не треба да прават.

1. Внимателно и одговорно користење на системот за интерна порака
Воздржете се од испраќање премногу пораки до наставници со кои не работите. Пред да контактирате со корисник: проверете го нивниот профил; проверете дали се достапни за проекти; проверете дали вашата порака е релевантна. Не испраќајте ја истата порака до повеќе еТвинери.

2. Избегнувајте несакана пошта (спамирање) на форумите
eTwinning Live патнерските форуми генерираат илјадници пораки. Осигурете се дека вашата порака ја запазува темата. Пред да објавите нов пост, проверете дали има други релевантни пораки на оваа тема и одговорете на нив. Помогнете ни да ги задржиме форумите релевантни за подобрување на соработката!

3. Објавувате само релевантни и соодветни коментари на пораките на луѓето
Кога објавувате коментар на профилот на некој друг, проверете дали е релевантен за корисникот. Коментарите мора да бидат за поединци и се поврзани со објавувањето на корисникот. Не пишувајте ист коментар на повеќе корисници.

4. Избегнувајте случајни барања за контакт и покани за проекти
Избегнувајте да барате еТвинерите да бидат дел од вашите контакти или да се приклучат на вашиот проект без претходна комуникација. Осигурете се дека имате разумен и прифатлив број контакти на вашиот список. Дали сакате да следите нечие ажурирање? Наместо тоа следете ги.

5. Таргетирана покана за настани
Избегнувајте покана на вашите контакти на настани што ги организирате, освен ако не сте сигурни дека овие колеги можат да учествуваат. Случајната покана за настани организирани во вашето училиште ќе се смета за спам.


Г. Прекршување на Кодексот на Кодексот на однесување

Што можете да направите ако сметате дека некој еТвинер не го почитува Кодексот на однесување?
Во заедницата за поддршка, даваме се од себе за да ги заштитиме луѓето од злоупотреба во еТвининг, но како активна и плуралистичка заедница, сметаме на секој eTвинер за да ни помогне да го одржиме позитивниот став и да ги намалиме несаканите инциденти. Затоа, ги охрабруваме еТвинерите да пријавуваат кога е тоа потребно.

Во случај да наидете на објавувања, настани или коментари во „Списанија и Форуми“, добиете приватна порака или да видите содржина што е навредлива, крши авторско право или заштита на податоци, или едноставно најдете несоодветно, можете да го користите копчето „пријава“ - доколку е достапно, во спротивно можете да контактирате со Службата за поддршка - и да ги споделите вашите причини за пријавувањето. Вашата порака ќе биде процесирана од Услугите за поддршка.

Што ќе се случи ако некој не го почитува Кодексот на однесување?
Непочитувањето на правилата содржани во овој кодекс на однесување претставува кршење на неговите услови и може да резултира во привремено или трајно отстранување на какво било објавување или материјал поставен од еТвинери, во кое било време, без претходно предупредување. Во вакви случаи, авторите на материјалите и нивната Служба за поддршка ќе бидат информирани и ќе бидат наведени причините за отстранувањето. Корисниците кои не го почитуваат Кодексот на однесување, исто така, можат да бидат забранети од еТвининг, привремено или трајно.

Во случај на спор, конечната одлука ќе ја донесе Европската комисија, во чие име работи еТвининг.