Признавање

Во еТвининг, вашата работа е важна и заслужува да биде споделена и признаена на локално, национално ниво и низ цела Европа. Во овој дел, откријте како еТвининг ја препознава работата извршена од наставници, студенти и училишта преку Национални и европски ознаки за квалитет, еТвининг награди, еТвининг училишта и еТвининг портфолио.