eDrošība un eTwinning

eDrošība ir apsvērumi, kas jāievēro, darbojoties internetā.

eTwinning piedāvā drošu platformu iesaistīto Eiropas valstu skolu personālam (skolotājiem, direktoriem, bibliotekāriem, u.c.) komunikācijai, sadarbībai, projektu izstrādei, kopīgošanai un, īsāk sakot, piederību visaizraujošākajai mācību kopienai Eiropā. eTwinning reģistrējušos skolotājus ir pārbaudījis nacionālais atbalsta dienests (NAD), pirms viņiem piešķirta piekļuve visām eTwinning iespējām.

Taču ikvienam – gan skolotājiem, gan skolēniem – būtu jāapzinās problēmas, kas saistās ar drošu un aizsargātu darbošanos internetā, lai varētu izmantot tā iespējas, sākot ar tiešsaistes iepirkšanos līdz attēlu publicēšanai. Ikviens mūsdienu pasaules iedzīvotājs ir arī digitālās pasaules pilsonis, kuram jāsaprot, kādas ir digitālās pilsonības tiesības un atbildība.

Laba pirmā pietura, kur apgūt jaunākās tendences un problemātiku, atrodama šeit.

Šīs ir jomas, kurās vari atrast atbildes uz BUJ, kas ir saistoši skolotāju darbam skolā:

  • Environmental Education