article image

eTwinning balvas

Galvenā kategorija

Galveno kategoriju atbalsta Eiropas Komisija šādos četros līmeņos:

Skolēni vecumā līdz 6 gadiem

Skolēni vecumā no 7-11 gadiem

Skolēni vecumā no 12-15 gadiem

Skolēni vecumā no 16-19 gadiem

Atbilstība

Konkursā var pieteikties tikai tādi projekti, kuriem ir bijis piešķirts Eiropas Kvalitātes sertifikāts kādā no tā darbības gadiem. Visiem projektiem bija jābūt aktīviem 2017./18. mācību gadā.

NB! Ja projekts ir uzvarējis, tad tikai tie partneri, kas saņēmuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu, varēs piedalīties ar apbalvojumu saistītos pasākumos.

Projektus eTwinning balvām var pieteikt tikai vienu reizi, tomēr tie projekti, kuri ir demonstrējuši ievērojamus uzlabojumus laika gaitā var tikt pieteikti otru reizi ar iesaistīto Nacionālo atbalsta dienestu atļauju.

Noteikumi

Kas ir konkursa pieteikums?

Konkursā var pieteikt Eiropas mēroga eTwinning sadarbības projektus, kas iesaista skolas no dažādām valstīm un kurā tiek lietoti IKT rīki. Projektam ir jābūt ar taustāmu iznākumu, kas sniedz vērtētājiem konkrētu ideju par projekta vērtību, procesu un tā rezultātiem. Katrā pieteikumā ir jāietver:

  • Projekta nosaukums.
  • Projekta informācija par korektu vecuma kategoriju, kā arī dokumenti un saites uz projekta iznākumiem.
  • Apraksti par dažādiem projekta elementiem, kas definēti pēc kritērijiem (maksimums 150 vārdi par katru kritēriju sadaļu).

SVARĪGI:

** Pieteikumu iesniedzējiem ir pēc iespējas vairāk jāpublisko savs darbs. Vērtētājiem nav pieejas ierobežotajiem materiāliem, piemēram, privātajām TwinSpace vidēm. Lūdzu nodrošiniet apmeklētāja pieeju un paroli, lai vērtētājiem ir iespēja apskatīt TwinSpace paveikto darbu. **

Kur piemērojams, pieteikumam ir jāsatur arī konteksta informācija, piemēram, iepriekšējie apbalvojumi vai konkursi, kuros darbs ir piedalījies vai uzvarējis, finansējums, utt.

Juridiskie un ētiskie jautājumi

Visiem pieteikumiem ir jāizpilda Eiropas vienošanās par autortiesībām. Var tikt izmantoti īsi citāti, ja to avots ir skaidri norādīts. Var tikt izmantoti attēli, filmas, audio un citi multimediji tikai, ja tos ir izstrādājusi skola vai līdzīga iestāde, vai arī, ja resursa īpašnieks ir skaidri devis atļauju, vai arī, ja resurss ir ņemts no brīvi pieejamiem avotiem tādiem kā Clip Art.

Pieteikumi, kas ir iesniegti eTwinning balvu konkursam paliek skolas/organizācijas vai skolotāja īpašums. Eiropas Komisijai, eTwinning Centrālajam atbalsta dienestam un nacionālajiem atbalsta dienestiem ir visas tiesības izglītības nolūkos padarīt iesniegto materiālu brīvi pieejamu Tīmeklī, CD-ROM vai citu mediju formātā no pieteikuma iesniegšanas datuma līdz norādītajam termiņam.

Vērtēšana

Vērtētāji ņems vērā sekojošus kritērijus:

  • Pedagoģiskā inovācija: Kā projekta aspekti var tikt uzskatīti par inovatīvākiem un radošākiem attiecībā uz saturu un mērķiem, pieeju, aktivitātēm un metodiku, galīgajiem produktiem, izplatīšanu un publikāciju.
  • Integrācija Mācību programmā: Kā projekts tika integrēts esošajā mācību programmā.
  • Komunikācija un kopīgošana partneru skolu starpā: Kā skolotāji un skolēni starp skolām sazinājās un kopīgi strādāja visa projekta norises laikā (t.i., ne tikai kopīgojot iznākumos, bet aktīvi strādājot kopā).
  • Līdzdarbība partneru skolu starpā
  • Tehnoloģiju pielietojums: Kā tikt tālāk par e-pastu sūtīšanu; kā projektā radoši izmantoja IKT rīkus.
  • Rezultāti, ietekme un dokumentācija: Kāds bija projekta rezultāts, un kāpēc projekts pelnījis atzinību.

Kā pieteikties

Pieteikumus var iesniegt, klikšķinot uz saites, kas pieejama eTwinning Live

Klikšķinot uz projektu šķirkļa, saiti var atrast darbību sarakstā zem projekta apraksta.

Īpašo kategoriju balvas

Spāņu valoda

Balvu sponsorē Spānijas Izglītības, kultūras un sporta ministrija.

Šī īpašā kategorija apbalvos projektu, kurā spāņu valoda ir galvenā saziņas valoda vai tā fokuss ir inovatīva spāņu valodas apmācība.

Franču valoda

Apbalvojumu sponsorē Starptautiskā Franču valodas skolotāju federācija kopā ar Francijas eTwinning Nacionālo atbalsta dienestu.

Šī īpašā kategorija apbalvos projektu, kurā franču valoda ir galvenā saziņas valoda vai tā fokuss ir inovatīva franču valodas apmācība.

Marijas Sklodovskas-Kirī balva

Apbalvojumu sponsorē Polijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienests

Šī īpašās kategorijas balva ir dibināta, godinot Marijas Sklodovskas-Kirī dzīvi un darbu. Viņa bija pirmā sieviete zinātniece, divkārtēja Nobela prēmijas laureāte gan fizikā, gan ķīmijā. Šo balvu saņems labākais projekts, kā pamatā būs matemātika vai jebkura zinātne. Šī balva ir pieejama arī projektiem citās jomās, ja to galvenā tēma ir Marijas Sklodovskas-Kirī dzīve un darbs.

Junus Emre balva par humānismu un starpkultūru izpratni

Sponsorē Turcijas Nacionālais atbalsta dienests

Junus Emre bija turku dzejnieks un sūfisma mistiķis, kurš dzīvoja 13. un 14. gadsimtā. Viņš rakstīja, dziedāja un runāja tā laika turku valodā. Galvenais Junus Emres filozofijas koncepts bija cieņa pret humānismu, dodot ziņu cilvēkiem dzīvot kopā mierā, neskatoties uz reliģiju, valodu vai rasi. Balva tiks piešķirta projektiem, kas vairo cilvēku izpratni un zināšanas par starptautiskā dialoga stiprināšanu starp projekta dalībniekiem un partnervalstīm.

Angļu valodas balva

Sponsorē Britu padome

Šis ir apbalvojums projektiem, kuros angļu valoda ir izmantota kā galvenā saziņas valoda par tādiem tematiem kā solidaritāte vai problēmu risināšana kopienu vai valstu starpā. Projekti skolēniem vecumā no 12-15 vai 16-19 gadiem.

Vidusjūras balva

Atbalsta Grieķijas, Kipras, Francijas, Spānijas, Itālijas, Portugāles, Albānijas, Horvātijas nacionālie atbalsta dienesti

Vidusjūras balva ir domāta projektiem, kas skar Vidusjūras tematiku - tās vidi, vēsturi, kultūru, ēdienu, tūrismu un visas saistītās tēmas. Vidusjūra ir centrālais lielceļš transportam, tirdzniecībai un kultūras saiknēm dažādu cilvēku starpā. Uz balvu var pretendēt ikvienā vecuma kategorijā, jebkura valsts, kas darbojas pie projekta, kas saistīts ar Vidusjūru.

“Peyo Yavorov” balva - projektam, kas jauniešos veicina mīlestību uz lasīšanu

Atbalsta Bulgārijas nacionālais atbalsta dienests.

Šo balvu piešķirs projektam, kura galvenais mērķis ir veicināt jauniešos mīlestību uz lasīšanu. Balva nosaukta Pejo Javorova vārdā, kurš ir viens no Bulgārijas literatūras atpazīstamākajiem klasiķiem. Balva pieejama visām vecuma kategorijām un visām valstīm.

Pilsonības balva

Atbalsta Francijas un Vācijas nacionālie atbalsta dienesti

Šis ir apbalvojums projektiem, kuru tēma ir aktīvā pilsoniskuma prakses izpēte vai nu no vēstures perspektīvas, vai izpētot pilsoņa tiesības un atbildību gan reālajā, gan digitālajā 21. gadsimta pasaulē.