article image

Orientēšana

Projekta sākumā notiek orientēšanas fāze, kurā notiek iepazīšanās ar projekta tēmu un problēmu. Skolēnus iepazīstina arī ar to, ko un kā viņi apgūs projekta laikā, kāds būs tā grafiks, kā notiks vērtēšana, kāds ir saziņas ietvars, u.c. noteikumiem.

Svarīgi, lai skolēni iesaistās no paša sākuma un jūtas piederīgi un atbildīgi par projektu. Mācoties ar eTwinning skolēniem rodas gan brīvības, gan atbildības sajūta.

Dalībniekiem vajadzētu būt iespējai jau no sākuma pateikt, ko viņi gaida no projekta. Taču arī projekta laikā viņiem vajadzētu būt iespējām sniegt atgriezenisko saiti.

Orientēšanas fāzē jāiekļauj iesaistoša aktivitāte, lai iepazīstinātu ar projekta tematu. Tai vajadzētu saistīties ar realitāti un skolēnu dzīvi. Skolēniem jājūtas kā satura radītājiem un jāsaskata iespēja izrādīt personīgo iniciatīvu..

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1. Domu kartes: dalībnieki var izveidot kādu jautājumu par tematu vai sarakstu ar saiknēm starp šo tēmu un viņu personīgajām dzīvēm. Rezultātus var attēlot domu kartē.

        Iesakām izmantot: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Grafiks: dalībnieki sastāda grafiku ar termiņiem visām projekta aktivitātēm un uzdevumiem katrai aktivitātei. Tādējādi skolēniem un skolotājiem būs vairāk izpratnes par laika ietvaru, lai efektīvāk organizētu savu darbu.

        Iesakām izmantot: www.timetoaster.com

        3. Diskusija par tīmekļa etiķeti, pēc kuras tiek izveidots dokuments (infografika, plakāts) par projekta tīmekļa etiķeti.

        Iesakām izmantot: TwinSpace forums