article image

Partneru iepazīstināšana

Uzsākot projektu, vajadzētu organizēt kādu aktivitāti, lai iepazīstinātu dažādos projekta partnerus. Tas ir būtisks pirmais solis. Dalībnieku iepazīstināšana var būt atsevišķa aktivitāte vai var būt saistīta ar projekta tēmu. Vēlāk, projekta gaitā, protams, dalībniekiem būs vēl iespējas vienam otru labāk iepazīt.

Projekta sākumā partneru iepazīstināšanai vajadzētu būt drošai un aizsargātai. Vēlāk var pieaugt komunikācijas līmenis, taču e-drošība un privātuma aizsardzība jāpatur prātā visa projekta laikā. Projekta laikā nekad nevajadzētu izpaust personīgu informāciju, bet projekta partneriem jāievēro valsts e-drošības likumi, piemēram, par attēlu publisku kopīgošanu.

Partneru iepazīstināšana ir iespēja mācīties aktīvi un sadarbībā. Pastāv daudz vairāk iespēju par vienkāršu foto publicēšanu TwinSpace. Projekta partneri var izmantot datus, ko iesūtījuši citi projekta partneri, lai radītu digitālos produktus. Partneru iepazīšanās aktivitātes var radīt arī dinamiskus iznākumus ne tikai statiskus produktus. Vienmēr ir iespēja aktīvi iesaistīt auditoriju, ja partneru iepazīšana notiek ar testiņiem, mīklu minēšanu, pāru veidošanu, u.c.

Bez speciālām iepazīstināšanas aktivitātēm, katrs eTwinning projekta dalībnieks saņem personīgu lietotāja kontu TwinSpace. Skolēniem ir iespēja izveidot pašiem savu profilu ar bildi un īsu aprakstu. Skolotāji var dot padomus, kā izveidot personīgos profilus.

Atcerieties, ka iepazīšanās ar partneriem ir arī iepazīšanās ar viņu vidi – skolu un pilsētu.

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1.Skolēns apraksta sevi īsā rindkopā. Partnerskolas skolēni katrs izvēlas vienu no aprakstiem un uzzīmē kolēģa portretu. Šo portretu tad var izmantot kā TwinSpace profila bildi.

        2.Skolēni katrā klasē izveido mazu testiņu par savu valsti. Skolēniem no citas klases jāatrod trūkstošā informācija.

        3.Projekta partneri izveido tiešsaistes lauzīšu spēli no skolēnu un/vai skolas un pilsētas attēliem.

        Iesakām izmantot: http://jigsawplanet.com

        4.Projekta partneri var izveidot interaktīvas vizītkartes uz digitāliem attēliem no vietējās apkārtnes, piemēram, skolas. Šajās vizītkartēs var iekļaut papildu teksta informāciju, video u.c.

        Iesakām izmantot: http://thinglink.com

        5. T-kreklu veikals: skolotāji var izveidot dažādu attēlu kolekciju, piemēram, ar basketbolu, ģitāru, Snapchat logo vai citiem. Skolēni izveido digitālu T-kreklu, uz kura izvieto savu vārdu un divus attēlus no kopīgās kolekcijas. Tā skolēni var pēcāk aplūkot, ar kuriem skolēniem viņiem ir kopīgas intereses.

        6.Dalībnieki organizē pasākumu reālā laikā un kopīgi spēlē Kahoot. Katra skola izstrādā testiņu otrai skolai.

        7.Projekta partneri uzdot jautājumu otrai skolai. Otra skola atbild uz jautājumu ar video, attēlu prezentāciju, u.c.

        8.Katra klase augšupielādē grupas foto, kā arī skolēnu izstrādātus, individuālus runājošus avatarus (piem., Voki). Skolēni no partnerskolas mēģina identificēt kurš skolēns ir paslēpies ar runājošā avatara un sasaistīt ar personu grupas bildē.

        Iesakām izmantot: http://www.voki.com