article image

Pēc projekta

Svarīgi, lai saziņa nenotiktu tikai starp projekta partneriem. Par projektu kaut kādā mērā jāinformē arī citi ieinteresētie skolas kopienā. Tie varētu būt citi skolēni un skolotāji, kas nebija tieši iesaistīti projektā, vai vecāki vai skolas padome.

Kad projekts ir beidzies, ir iespēja par rezultātiem pastāstīt citās skolas kopienās. Svarīgi arī pastāstīt par projekta norisēm jau agrākā posmā. Tādējādi projektā iesaistītie skolēni sajutīs atzinību. Plašāka informēšana par projekta rezultātiem pozitīvi ietekmēs arī eTwinning izaugsmi skolā un eTwinning komandas paplašināšanos.

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1.Projekta laikā TwinSpace projekta dienasgrāmatu var padarīt publiski apskatāmu, lai regulāri informētu par galvenajām projekta aktivitātēm. Arī skolas vietni var izmantot, lai informētu par aktivitātēm.

        2.Projekta beigās, skolēni var stāstīt par savu pieredzi vecākiem, kā arī skolēniem un skolotājiem, kas nepiedalījās projektā.

        3. Projekta rezultātus var izstādīt skolas stendā atvērto durvju dienās.

        4. Projekta galvenos rezultātus var vizualizēt ar digitāliem rīkiem, veidojot video vai infografikas..

        Iesakām izmantot: https://piktochart.com