article image

Vērtēšana

Projekta beigās jānotiek noslēdzošajai fāzei, kurā visi partneri – gan skolotāji, gan skolēni - novērtē projektu. Šie vērtējumi ir svarīgi, lai visiem dalībniekiem radītu pabeigtības sajūtu. Skolēniem ir jāgūst sajūta, ka viņi paši realizēja savu projektu. Viņiem jādod iespēja dot atgriezenisko saiti un izteikt domas par aktivitātēm un piedāvāt ierosinājumus. Vērtēšanas rezultāti būs noderīgi, lai nākotnē veidotu vēl labākus projektus.

Visa projekta laikā jāiekļauj dažādi formatīvās vērtēšanas elementi. eTwinning projekti ir savietojami ar mācību programmām, bet vērtēšana ir to neatņemama sastāvdaļa. eTwinning projektos skolēni ir gan sadarbības partneri, gan satura radītāji, un viņi apgūst 21. gadsimta prasmes un kompetences. Visi šie aspekti piedāvā iespējas vērtēt skolotājam, biedriem un pašam skolēnam.

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1. Izveido vērtēšanas tabulu TwinSpace ar visām projekta aktivitātēm un lūdz skolēniem tās novērtēt skalā no 1-4 (1 - mums nepatika šī aktivitāte; 4 – mums ļoti patika šī aktivitāte). Jaunākie skolēni to var paveikt ar emocijzīmēm. Dažādo klašu grupu rezultāti var tikt kopīgoti un salīdzināti.

        2. Lūdziet skolēnus raksturot piedalīšanos projektā ar vienu vai vairākiem atslēgas vārdiem un izveidojiet vārdu mākoni.

        Iesakām izmantot: www.answergarden.com

        3. Lūdziet novērtēt projektā paveikto īsās intervijās ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem. Novērtējiet ar spēli jūsu skolēnu apgūto. Skolotāji var izveidot testu un organizēt tikšanos, kurā skolēni no visām partnerskolām sacenšas savā starpā, lai atbildētu jautājumus par projektu.

        Iesakām izmantot: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Pašvērējums. Skolēni apraksta, ko viņi apguva projekta laikā, kā mainījās viņu viedokļi. Vai pieauga viņu pārliecība? Utt.