article image

Komunikācija

eTwinning projektu pievienotā vērtība ir spēja radīt klases bez sienām. Skolēni var sazināties ar vienaudžiem no citām Eiropas un pasaules valstīm. Viņi var dalīties ar viedokļiem un pastāstīt par savu kultūru. Viņi var salīdzināt un nostiprināt savu identitāti. Vissvarīgākais ir tas, ka komunikācija notiek drošā vidē ar savstarpēju cieņu. Komunikāciju nekad nevajag uzspiest.

Komunikācija var noritēt dažādi. Tā var būt vārdiska vai neverbāla. Var dalīties ar attēliem, video un rakstiem – arī tā ir komunikācija.

TwinSpace integrētie komunikācijas rīki dod iespēju veidot tiešāku saziņas veidu. Skolotāji var izveidot diskusiju forumus. Forumus var izmantot, lai iesaistītu skolēnus nesinhronā komunikācijā. Ar Twinmail ikviens projekta dalībnieks var sūtīt personiskas ziņas. Skolotāji var organizēt arī dzīvos pasākumus visiem TwinSpace dalībniekiem, kā arī rezervēt virtuālo istabu, lai izmantotu video konferences sistēmu.

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1. Organizējiet debates ar visu partnerskolu skolēniem, lai apkopotu viedokļus par konkrētām tēmām. Uzdodiet jautājumus un lūdziet viņiem izteikt argumentus, kas atbalsta viņu viedokļus, izlasiet citu skolēnu uzrakstīto un balsojiet par viedokļiem.

        Iesakām izmantot: TwinSpace forums, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Organizējiet reālā laika pasākumu ar visu klašu skolēniem. Skolēniem jāsagatavo jautājumi viņu partneriem par konkrētiem tematiem un viņiem jābūt arī gataviem atbildēt uz vienaudžu jautājumiem.

        Iesakām izmantot: Adobe Connect (TwinSpace sadaļa)

        3. Tematiskās istabas.Skolotāji izveido starptautiskas komandas un nozīmē katrai grupai atsevišķu tērzētavu. Dalībniekiem var veidoties diskusijas par konkrētiem tematiem.

        Iesakām izmantot: http://todaysmeet.com