article image

Sadarbošanās

Projektu partneru saziņas rezultātā vajadzētu rasties sadarbībai. Sadarbošanās aktivitāšu rezultātā jārodas taustāmiem rezultātiem. Tie var būt digitāli produkti, piemēram, filmas, e-grāmatas, domu kartes, prezentācijas, testiņi, u.c. Tie var būt arī foruma diskusijas vai tiešsaistes tikšanās rezultāti.

eTwinning projekti piedāvā projektos balstītas mācīšanās ietvaru, kas paredz skolēnu sadarbošanos. eTwinning projekta ietvaros sadarbības aktivitātes var būt arī vienkārši vienas klases biedru starpā, kas izstrādā projektu, kuru var kopīgot ar citiem projekta partneriem. Lai notiktu īsta eTwinning sadarbība, citiem projekta partneriem jādod savs ieguldījums un jāizmanto, piemēram, otra partnera dati, lai izstrādātu jaunu saturu.

Jau augstāka līmeņa sadarbība notiek, kad skolēni no dažādām klasēm nepastarpināti sadarbojas pie kopīga produkta. Piemēram, TwinSpace lapas var tikt nozīmētas starptautiskām skolēnu komandām, dodot vietu kopīgam darbam un rezultātu izvietošanai.

Projektu vadītājiem jāatrod iespējas radīt skolēnos sajūtu, ka viņi dod ieguldījumu vienam kopīgam iznākumam.

IETEICAMĀS AKTIVITĀTES

        1. Sadaliet skolēnus nacionālās vai starptautiskās grupās un palūdziet viņiem izstrādāt projekta logo. Augšupielādējiet visus logo un aiciniet visus skolēnus balsot par saviem favorītiem, pamatojot izvēli ar komentāru zem attēla.

        Iesakām izmantot: www.dotstorming.com

        2. Atrodiet kopīgas dziesmas jūsu valstīs un iemācieties šo dziesmu kādā no jūsu partneru valodām.

        3. Izveidojiet kopīgu video ar dažādo valodu dziesmu versijām.

        4. Uzrakstiet kopīgi stāstu par kādu specifisku tematu, lai viena valsts sāk šo stāstu, bet otra to var turpināt. Tad partneri ilustrē otra stāsta daļu.

        Iesakām izmantot: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5.Skolēni izvēlas vārdus, ko vēlas apgūt partneru valodā un uzzīmē tos. Tad visi skolēni ieraksta vārdus savās valodās un izveido tiešsaistes vārdnīcu.

        Iesakām izmantot: www.voicethread.com