article image

Tiešsaistes apmācības

Kas tas ir? Tiešsaistes apmācības ir īsi, intensīvi pasākumi tiešsaistē par dažādiem tematiem. Temati saistīti ar konkrētiem pedagoģiskiem aspektiem. Tos vada eksperts, tajos notiek aktīvs darbs un diskusijas skolotāju starpā. Tiešsaistes apmācībās notiek gan asinhronas, gan sinhronas aktivitātes, tie notiek kādā no Eiropā plaši izmantotajām valodām. Par dalību šādā pasākumā var saņemt sertifikātu.

Kas to organizē? 

eTwinning Centrālais atbalsta dienests

Kas var piedalīties? 

Visi eTwinning reģistrētie skolotāji. Var notikt dalībnieku atlase pēc apmācību temata. Vidēji piedalās 200 dalībnieku.

Ilgums? 

Tiešsaistes apmācības notiek 10-15 dienas.

Kur?

Šīs apmācības notiek tiešsaistē eTwinning apmācību vietnē.

Kā pieteikties? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Ja vēlies izmantot kādu no šīm profesionālās pilnveides iespējām, ienāc eTwinning Live un apskati sadaļu “Profesionālā pilnveide”.


Tiešsaistes apmācības 2019. gadā

 1. Digitāli papildinātie stāsti

EKSPERTS: Mª Carmen Montoya Martínez
DATUMI: 22.04-03.05.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: Ikviens skolotājs
ĪSS APRAKSTS: Izmantojot papildināto realitāti, eTwinning skolotāji var uzlabot savus projektus un veicināt skolēnu motivāciju, jo papildinātā realitāte ļaus viņiem veidot sadarbības stāstus par dažādiem tematiem, vienlaicīgi izmantojot sadarbības rīkus, uzlabos eTwinning projektu kvalitāti. Dalībnieki uzzinās, kā integrēt papildināto realitāti mācību stundās un projektos, kā arī to, kā izmantot sadarbības rīkus, lai radītu digitālos stāstus.

 1. Iepazīsti skolēnus ar UDL piekļuves, iesaistes un izteikšanās lēcu

EKSPERTI: Kathleen McClaskey
DATUMI: 22.04 - 03.05.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: Skolotāji un direktori
ĪSS APRAKSTS: Skolēnu profili var noderēt skolēniem kā veids kā dalīties ar to, kas viņi ir un kā viņi mācās, lai personalizētu mācības sev. Šajās tiešsaistes apmācībās dalībnieki gūs ieskatu savu skolēnu stiprajās pusēs un izaicinājumos, izmantojot mācīšanās zinātnes, kā arī to, kā iespējot skolēnus lemt par rīkiem, aplikācijām un prasmēm, kas viņiem būs vajadzīgas, lai palīdzētu sev mācībās.

 1. Projektos balstītas mācīšanās izmantošana, lai papildinātu pamatkompetences

EKSPERTI: Kornelia Lohynova
DATUMI: 06-17.05.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: Ikviens skolotājs
ĪSS APRAKSTS: Projektos balstītas mācības sagatavo skolēnus personīgiem un profesionāliem panākumiem, attīstot dziļas zināšanas par saturu un pamatkompetencēm. PBM var būt lielisks rīks skolēnu un skolotāju izaugsmei, jo tā ir spēcīga metode, ar kuru attīstīt caurviju kompetences, kas būs svarīgas nākotnes darbavietās.
Šajās tiešsaistes apmācībās dalībnieki uzzinās, kā savās skolās pasniegt projektu kā “pamatēdienu”. Viņi izzinās soļus, rīkus un stratēģijas, lai ieviestu PBM pieeju savās nodarbībās un lai skolēni attīstītu savas patkompetences projekta realizācijas laikā.

 1. 3D modelēšana un 3D druka

EKSPERTS: Paulo Novo
DATUMI: 20-30.05.2019
VALODA: angļu
MĒRĶAUDITORIJA: Ikviens skolotājs
ĪSS APRAKSTS: Šajās tiešsaistes apmācībās mēs uzzināsim vairāk par 3D jomu, spējot sagatavot objektu 3D vidē un zināt, kā to sagatavot 3D drukai. Mēs ceram nodrošināt dalībniekus ar kompetencēm 3D jomā, strādājot uz 3 asīm (x, y un z), izmantojot modelēšanas un konstruēšanas rīkus, lai radītu priekšmetu (lidmašīnu) trīsdimensiju virtuālajā vidē, izstrādājot daļas, kuras var eksportēt un vēlāk izdrukāt uz 3D printera.
Šīs zināšanas un kompetences skolotājs varēs kopīgot ar saviem skolēniem un citiem kolēģiem, jo 3D modelēšana var noderēt dažādos eTwinning projektos. eTwinning projekts par vēsturiskām vietām, piemēram, seno Romu Itālijā vai veco Lisabonu Atklājumu laikmetā ir perfekta situācija, kad projektā izmantot 3D modeli. Projekta dalībnieku komandas var uzbūvēt abas pilsētas no šiem laikmetiem un dalīties ar tiem starp skolām, eTwinning partneriem u.c., izveidojot 3D vizuālo rīku, kuru vēlāk var izdrukāt trīs dimensijās. Piedalīties var ikviens ar pamatzināšanām 3D jomā un ar datoru, uz kura darbojas Autodesk Maya.

 1. Izglītības panākumu veicināšana ar projektos balstītu mācīšanos

EKSPERTS: Daniela Guimarães and Miguela Fernandes
DATUMI: 10.-21.06.2019
VALODA: portugāļu
MĒRĶAUDITORIJA: ikviens portugāļu valodā runājošs skolotājs
ĪSS APRAKSTS: Šajās tiešsaistes apmācībās notiks darbs ar projektos balstītu mācību metodoloģiju. To nolūks ir iepazīstināt skolotājus ar piemērotiem rīkiem darbam ar šo metodoloģiju eTwinning projektos. Izglītības ministrijas jaunās politiskās norādes aicina skolas atrast risinājumus, lai realizētu projektus, kas sapludina dažādas zināšanu jomas un izaicina skolēnus attīstīt prasmes viņu nākotnei. Jaunais Portugāles oficiālais dokuments par skolēnu profilu, pabeidzot obligāto izglītību paredz, ka skolēnam jābūt spējīgam strādāt komandās, sadarboties, radīt, pārdomāt, attiecināt un izmantot dažādās zināšanas problēmu risināšanai. Tādējādi šo tiešsaistes apmācību saturs ļaus skolotājiem realizēt daudzdisciplināras aktivitātes klasē un attīstīt šo skolēnu profilu.

 1. Kultūras teksta analīze – vecas pedagoģijas metodes pretstatā modernām izglītības tehnoloģijām

EKSPERTI: Rafał Mazur
DATUMI: 11-21.06.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: eTwinning Plus skolotāji
ĪSS APRAKSTS:Skolotāji bieži saskaras ar dilemmu, kā veicināt skolēnu interesi, apspriežot kultūras tekstus. Modernas tehnoloģijas padara nodarbības aizraujošākas, taču mēdz aizvirzīt apspriesto tekstu otrajā plānā. No otras puses, koncentrējoties tikai uz tekstu, nodarbība var kļūt garlaicīga un nepievilcīga. Kā rast līdzsvaru? Kā rīkoties, lai padarītu kultūras tekstus saprotamus un mūsdienīgus, nepazaudējot vērtības, kas padara tos unikālus? Šajās tiešsaistes apmācībās mēs koncentrēsimies uz dažādām metodēm un tehnikām, kas izcels visbūtiskāko teksta nozīmi, radot līdzsvaru starp izklaidi un zināšanām.

 1. Web 2.0 rīku integrēšana pamatskolā

EKSPERTI: Rose-Anne Camilleri, Antonella Giles
DATUMI: 16-30.09.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: pamatskolu skolotāji
ĪSS APRAKSTS: šīs tiešsaistes apmācības laikā mēs izpētīsim ieguvumus un iespējas Web 2.0 izmantošanai klasē, kā arī to, kā šos rīkus var integrēt mācībās. Sagaidāmie rezultāti koncentrējas uz Web 2.0 rīkiem klases kontekstā. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar vairākiem tīmekļa rīkiem, kurus var bez maksas izmantot, kā arī saņems uzdevumu radīt vingrinājumus, kurus var izmantot nodarbībās, lai pilnveidotu mācības un veicinātu 21. gadsimta prasmju apguvi. Šī tiešsaistes kursa laikā dalībnieki dalīsies ar idejām par to, kā izmantot šos rīkus tā, lai aktīvi iesaistītu skolēnus dažādās aktivitātēs.

 1. Sāksim eTwinning!

EKSPERTI: Celina Świebocka
DATUMI: 23.09-06.10.2019
VALODA: poļu
MĒRĶAUDITORIJA: ikviens skolotājs, kas runā poliski un sāk izmantot eTwinning
ĪSS APRAKSTS: šajās tiešsaistes apmācībās ievadīsim skolotājus efektīvā un pedagoģiskā eTwinning izmantošanā, ko var izmantot kā instrumentu, lai iepazīstinātu skolēnus ar digitālās pilsonības konceptu.

 1. Demokrātiska līdzdalība ar eTwinning projektiem

EKSPERTS: Suzana Delić, Andreja Sedlar
DATUMI: 1 - 12.10.2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: visu līmeņu skolotāji un skolu vadītāji
ĪSS APRAKSTS: TŠajās apmācībās tiks parādīti vairāki eTwinning projektu piemēri, kas pilnveidoja pilsoniskuma konceptu, parādīs piemērus eTwinning projektos ar metodoloģiskām un didaktiskām stratēģijām, kas koncentrējās uz skolēnu sociālo prasmju uzlabošanu.

 1. Mākslīgais intelekts izglītībā: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas

EKSPERTS: Marco Neves
DATUMI: 18.10. - 22.10.2019
VALODA: English
MĒRĶAUDITORIJA: Ikviens skolotājs
ĪSS APRAKSTS:Galvenā tēma ir mākslīgais intelekts un tas, kā tas maina to, kā dzīvojam, komunicējam un mijiedarbojamies. Kā šīs pārmaiņas ietekmē izglītību? Šajā tiešsaistes apmācībā mēs plānojam:
sniegt skaidru skaidrojumu, kas ir mākslīgais intelekts un kā “tas” darbojas
apspriest pārmaiņas, ar kurām saskaramies un kā skolotājiem jāiepazīst šīs pārmaiņas saprast, ka šīs pārmaiņas ietekmēs katru mūsu dzīves elementu un kā mums jāpārdefinē mūsu pedagoģiskās metodes un stratēģijas, lai palīdzētu skolēniem plaukt šajā pasaulē, kas ir pavisam citādāka kā tā, kurā mēs bijām skolēni.

 1. Radošā rakstīšana un eTwinning

EKSPERTS: Marco Schober
DATUMI: 14.10 - 27.10. 2019
VALODA: Angļu
MĒRĶAUDITORIJA: Ikviens skolotājs
ĪSS APRAKSTS: Amerikāņu filozofs Ralfs Valdo Emersons ir teicis: “Teikuma veidotājs metas ārā bezgalīgajā un veido ceļu uz Haosu un veco Nakti, kam seko tie, kas saklausa viņu ar tādu kā mežonīgu, radošu prieku”. Metīsimies ārā uz fascinējošo radošās rakstīšanas pasauli un izpētīsim iespējas, ko tās piedāvā eTwinning projektam. Šo tiešsaistes apmācību laikā mēs iepazīsim (sadarbības) radošās rakstības potenciālu starpkultūru saziņas kompetenču attīstībai.