Profesionālā pilnveide

banner

Būtiska eTwinning kopienas sastāvdaļa ir iespēja skolotājiem pilnveidot savas prasmes, kompetenci un pedagoģisko metodoloģiju.

Skolotāji var atrast plašu pieejamu rīku klāstu, kas var palīdzēt skolotājiem - no pašvērtējuma rīkiem (MeTP) un pašmācības materiāliem, līdz tiešsaistes semināriem, tiešsaistes apmācībām un mācībām no kolēģiem ar eTwinning piedāvātajiem kursiem.