article image

Tiešsaistes darbseminārs profesionālajai izaugsmei – pirmsskolas izglītība un aprūpe

Tiešsaistes darbseminārs par iekļaujošu pirmsskolas izglītību un aprūpi notika no 30. marta līdz 1. aprīlim un bija ļoti iedvesmojošs pasākums.

Tā 108 dalībnieki mācības sāka ar eTwinning pedagoģiskās vadītājas Irene Pateraki ievaduzrunu, kurā viņa galvenokārt vērsa uzmanību uz tādu eTwinning projektu piemēriem, kas saistīti ar daudzveidību un iekļaušanu pirmsskolas izglītības vidē un ļauj mazajiem audzēkņiem piedalīties, sadarboties un veikt apmaiņu, tādējādi attīstot empātiju, nostiprinot savu pārliecību, jūtoties pieņemtiem un atklājot savus talantus citiem audzēkņiem Eiropā un tālāk.

Ievadam sekoja interaktīva Eiropas Komisijas pirmsskolas izglītības un aprūpes politikas amatpersonas Geraldine Libreau runa, kurā viņa apsprieda šķēršļus un ieteikumus bērnu ar invaliditāti iekļaušanai pirmsskolas izglītībā un aprūpē. Dalībniekiem bija iespēja atklāt savu pieredzi un iesaistīties diskusijā, kas vērsta uz labi kvalificētu pirmsskolas izglītības darbinieku pieņemšanu darbā, apmācīšanu un motivēšanu, kā arī uz pandēmijā gūto mācību.

Pirmā diena noslēdzās ar tīklu veidošanas pasākumu, kurā dalībniekiem tika piedāvāti dažādi hipotētiski scenāriji un viņi kopā ar citiem grupas biedriem meklēja risinājumus, kas veicina iekļautību pirmsskolas izglītības un aprūpes kontekstā.

Otrajā dienā dalībnieki klausījās trešās runātājas, Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras projektu vadītājas Mary Kyriazopoulou runu, kurā viņa stāstīja par iekļaujošas pirmsskolas izglītības projektu (IECE), īpašu uzmanību pievēršot pašrefleksijas rīkam, kas ir pieejams un izmantojams visiem pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā strādājošajiem.

Pēc galvenās runas sekoja divas darbsemināru sesijas, no kurām katrā bija četri darbsemināri. Darbsemināru vadītāji aplūkoja dažādas tēmas, piemēram, daudzvalodību, sociālās iekļaušanas prakses, iesaistīšanās telpas, iekļaujošas pārejas u.c.

Pēdējā dienā Prof. Ides Nicaise (Lēvenas Katoļu universitāte) uzsvēra maznodrošinātu un imigrantu bērnu iekļaušanu pirmsskolas izglītībā un aprūpē. Galvenā uzmanība bija vērsta uz ES mēroga pētniecības projektu CARE, kurā skatīts, kā vecāki vērtē pirmsskolas izglītības un aprūpes piekļūstamību un kādā mērā viņi izmanto pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumus. Šie aspekti aizsāka vērtīgu diskusiju.

Pēc tam dalībnieki piedalījās vēl piecu darbsemināru sesijā. Tajos uzmanība bija vērsta uz labākajām praksēm saistībā ar iekļaujošu programmu, sensoro integrāciju, vecāku iejaukšanos un līdzsvarotu bērnību.

Trīs dienas ilgais pasākums noslēdzās ar partneru meklēšanas sesiju, kurā trīs dalībnieces – Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos un Violeta Kumziene – iepazīstināja ar saviem projektiem iekļaujošas pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā un aicināja ieinteresētos eTwinning skolotājus sadarboties.

Visi runātāji vienojās, ka iekļaušana nav viegs uzdevums. Tas ir pastāvīgs process, kurā skolotājiem būtu jāsniedz audzēkņiem telpa un laiks, kurā augt un attīstīt savas atšķirīgās identitātes. Šis profesionālās izaugsmes tiešsaistes darbseminārs piedāvāja iesaistītajiem eTwinning dalībniekiem jaunas idejas, resursus un prakses, kas viņiem palīdzēs atbalstīt savus audzēkņus grūtajā iekļaušanas ceļā.