article image

Kvalitātes sertifikāti eTwinning

Tagad, kad eTwinning ir sākusies jauna fāze, varam arī pārskatīt pamatkonceptus par to, kas ir nacionālais kvalitātes sertifikāts un kā tas tiek piešķirts.

Kopš pašiem eTwinning pirmssākumiem skolotāju darba kvalitāte projektos tiek atzīta ar kvalitātes sertifikātiem un Eiropas balvām. Tomēr gadu gaitā ir izveidojušies daži nepareizi priekšstati, īpaši par nacionālo kvalitātes sertifikātu, jo atsevišķi skolotāji uzskata, ka tas tiek piešķirts par katru īstenoto projektu. Tā kā eTwinning ir sākusies jauna fāze, ir pienācis laiks pārskatīt pamatkonceptu – par ko tieši ir paredzēta nacionālais kvalitātes sertifikāts un kā tas tiek piešķirts.

Nacionālais kvalitātes sertifikāts, kā jau norādīts nosaukumā, novērtē individuāla skolotāja darba kvalitāti projektā. Skolotāja projekta darbu vērtē pēc tā, ko viņš raksta kvalitātes sertifikāta pieteikuma veidlapā, lai pamatotu, kāpēc tas būtu jāpiešķir. Tāpēc jau no paša projekta sākuma ir jāsaprot, kāds ir tavs kā viena no vairākiem skolotājiem individuālais ieguldījums projekta kopējā darbā. Dažkārt pieteikumos mēs redzam, ka tiek izveidots viens kopīgs pieteikums, ko kopē visi projektā iesaistītie skolotāji, kas piesakās uz sertifikātu. Tomēr šāda veida pieteikumos vērtētājiem var būt ļoti grūti nošķirt atsevišķas personas darbu, kā rezultātā kāds no skolotājiem saņem sertifikātu, bet kāds cits - nē.

Projekta kvalitāte tiek vērtēta pēc 5 kritērijiem:

  • Sadarbība starp partnerskolām
  • IKT izmantošana
  • Pedagoģiskā inovācija
  • Integrācija mācību programmā
  • Rezultāti un to popularizēšana

Skolotāja pieteikumā skolotājam jāspēj parādīt, kāds devums šajās jomās ir bijis no viņa iesaistīšanās projekta aktivitātēs.

Šo gadu laikā ir bijuši skolotāji, kas gada laikā ir realizējuši vairākus projektus un ar tiem visiem ir pieteikušies uz nacionālajiem kvalitātes sertifikātiem. Tomēr šāda rīcība var radīt šaubas par to, tas tad patiesībā ir kvalitāte - labi pārdomāta projekta ideja, kas ir izpētīta un izplānota saskaņā ar 5 kritērijiem, kur katram iesaistītajam skolotājam ir bijusi skaidra loma.

Lai uzsvērtu projektos kvalitātes lomu, ir mainīts pieteikšanās process, un 2021./22. mācību gadā viens pedagogs varēs izvērtēšanai pieteikt ne vairāk kā četrus projektus. Tātad, pat ja skolotājs paveic vairākus projektus, sertifikātam tiek apsvērti tikai četri, tāpēc pirms pieteikšanās ir jāveic rūpīga izvēle un jāpiesaka tie projekti, kas vislabāk apliecina tava darba kvalitāti šajos piecos kritērijos.