article image

Jaunā projekta sagatave pirmsskolām: S.T.E.A.M-tastiski

Jaunā projekta sagatave ir klāt! eTwinning ar prieku paziņo, ka tagad ir pieejams S.T.E.A.M-tastiski - pirmsskolām paredzēta projekta sagatave.

Pirmsskolas izglītība un aprūpe ir viena no izglītības galvenajām jomām, un ir svarīgi tajā ieguldīt izpēti, resursus un enerģiju, lai harmoniski attīstītu bērnus, īpaši no nelabvēlīgiem apstākļiem. Dzīves sākums ir viskritiskākais periods smadzeņu attīstībai un spēcīgs noteicošais faktors vēlākiem panākumiem dzīvē. Eiropas Komisija uzskata, ka pirmsskolu darbinieki patiesībā ir visbūtiskākais faktors bērnu labklājībai, mācībām un attīstības rezultātiem.

Tāpēc lielākā skolotāju mācību kopiena Eiropā – eTwinning – to ir noteikusi par vienu nu savām prioritātēm.
To var novērot tādās iniciatīvās kā eTwinning Eiropas balvas konkurss, kas ir augsta atzinība izglītības projektiem. Kopš 2019. gada tajā ir pievienota jauna vecuma kategorija – līdz 6 gadu vecumam. Tādējādi Eiropas skolotāji tiek pamudināti radīt jaunus projektus pirmsskolas vecuma bērniem. Skolotāju pūļu un iniciatīvas novērtēšana un apbalvošana ir nepieciešama, lai Eiropā veicinātu pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāti.


eTwinning atbalsta pirmsskolas ne tikai Eiropas balvas konkursā. Piemēram, no 29. septembra līdz 1. oktobrim notiks pirmsskolu darbinieku profesionālās pilnveides seminārs. Tā fokuss būs pirmsskolu skolotāju profils un starpdisciplinārās un caurviju pieejas, ko viņi var īstenot, piemēram, ar tādām tēmām kā medijpratības pilnveidošana pirmsskolās, STEAM un komandas darbs.

Jaunā sagatave pirmsskolām “S.T.E.A.M-tastiski”, balstās uz STEAM izglītību, izzinot dažādas tēmas ar zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas palīdzību. Tādējādi projekts piedāvā dalībniekiem starpdisciplināru pieredzi, kas ļauj viņiem nodrošināt iekļaujošo izglītību, izmantojot problēmu risināšanas pieejas. Katrs temats jāaplūko no visiem pieciem skatījumiem, aktivitātes organizējot kopā ar starptautiskajiem partneriem, lai dalībniekiem rastos visaptveroša izpratne par šo tēmu.


Projekta sagatavi var atrast šeit

Mēs ceram, ka šī sagatave iedvesmos tevi izveidot savu pirmsskolas projektu!