article image

Ja ne skolās, kur tad? Apgūsti un praktizē demokrātiju ar eTwinning

Demokrātija ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Taču tā nenotiek automātiski, To jāapgūst un jāizprot un, galvenais, jāpraktizē ikvienam pilsonim. Mūsdienās tas ir svarīgāk kā jebkad. Pārmaiņas mūsu sabiedrībā un pasaulē mums apkārt rada daudz jaunas iespējas. (Tibors Navrāčičs, Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs)

2019. gada eTwinning temats ir “demokrātiska līdzdalība”.

eTwinning izkopj tādas prasmes, kas nepieciešamas demokrātiskas kultūras sasniegšanai: autonoma mācīšanās, analītiska un kritiska spriestspēja, klausīšanās un vērošana, empātija, fleksibilitāte un spēja pielāgoties, valodu, saziņas un daudzvalodu prasmes, sadarbība un konfliktu risināšana. Ar šīm prasmēm eTwinning izceļ aktīva pilsoniskuma ieguvumus un parāda, ka skolotāji var dot savu ieguldījumu ilgtspējīgas demokrātijas radīšanā.

eTwinning veicina skolotāju, skolēnu, vecāku un vietējās sabiedrības demokrātisko līdzdalību, dodot ikvienam iespēju aktīvi iesaistīties projektos, kampaņās un profesionālās pilnveides iespējās.

Pēdējo divu gadu laikā izstrādātā eTwinning skolu misija uzsver dalītas līderības konceptu un skolēnus kā pārmaiņu vadītājus, kas “darbojas gan kā dzinējspēks, gan kā testa vide visām inovācijām pedagoģijā un tehnoloģiju izmantošanā”.

Lai izceltu demokrātiskās līdzdalības nozīmi un veicinātu skolotāju darbu, eTwinning piedāvā dažādus materiālus un resursus, kā piemēram arī šo eTwinning grāmatas izdevumu.

  • Pirmā sadaļa iepazīstina ar demokrātiskās līdzdalības galvenajiem elementiem, kā arī ar izglītības lomu, mudinot jauniešus iesaistīties.
  • Otrās sadaļas fokuss ir skolotāju loma demokrātisko kompetenču attīstīšanā un aktīva pilsoniskuma nozīme.
  • Trešā sadaļa iepazīstina ar rīku, kas skolēniem palīdz attīstīt kritiskas spriestspējas prasmes, lai pārvarētu stereotipus un aizspriedumus.
  • Visbeidzot ceturtajā sadaļā vārds tiek dots jauniešiem, kas uzņēmās vadību un lika uzklausīt savu viedokli. Šie piemēri var iedvesmot arī tavus skolēnus.

Lasi 2019. gada eTwinning grāmatu šeit