article image

eTwinneri, mums vajadzīgas jūsu zināšanas par digitālo izglītību

Digitāls izglītojošais saturs ir kvalitatīvas digitālās izglītības būtiska daļa Digital education content is a key part of quality digital education, in addition to connectivity, infrastructure, platforms, and the development of digital skills and competences.

Pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas, Eiropas politikas veidotāji vēlētos labāk izprast situāciju un izprast skolotāju vajadzības.

Jūs bijāt pirmajās līnijās, kad COVID izolēšanās laikā bija strauji jāpārslēdzas uz tiešsaistes mācībām. Tagad jūs esat pirmie, kas piedzīvo prasmju un ieradumu izmaiņas digitālā izglītības satura izmantošanā. Tieši jūs vislabāk zināt, kāda veida digitālās izglītības saturs darbojas jūsu tiešsaistes vai klātienes mācību stundu laikā. Jums ir pieredze un idejas par to, kā tas varētu darboties vēl labāk.

Komisija ir izveidojusi Digitālās izglītības rīcības plānu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā ir ietverti 14 pasākumi, lai atbalstītu ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu pielāgošanu digitālajam laikmetam. Eiropas digitālās izglītības satura sistēmas izveide ir viena no šīm darbībām.

Digitālās izglītības nodaļa ir izstrādājusi vienkāršu anketu, lai apkopotu pirmsskolu, pamatskolu un vidusskolu eTwinning skolotāju viedokli, pieredzi un gaidas. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes laika. Jūsu atbildes tiks apkopotas arī pētījumā “ES digitālās izglītības satura politikas iespējas”, kas plānots 2022. gadā.

Šī anketa ir par formālo izglītību, nevis mūžizglītību vai neformālo izglītību, un tā attiecas uz valstīm, kas piedalās Erasmus programmā.

Anketa ir pieejama EUSurvey, un atbildes gaidām līdz 15.12.2021.