“Move2Learn, Learn2Move” iniciatīva: Konkursa noteikumi

 1. Apraksts

Move2Learn, Learn2Move iniciatīvā Erasmus 30 gadu jubilejas pasākuma ietvaros Eiropas eTwinning projektiem būs iespēja piedalīties konkursā un iegūt biļetes braucienam uz citām Erasmus+ programmas valstīm[1]. Iniciatīvados jauniešiem iespēju redzēt, ko nozīmē dzīvot Eiropā, un kāda ir Eiropas Savienības pozitīvā ietekme uz Eiropas iedzīvotāju un to kaimiņu dzīvi. Papildus citu kultūru atklāšanai dalībnieki varēs vairāk izprast, kāds ir oglekļa dioksīda nospiedums, ko atstāj ceļošana, jo ceļojuma laikā būs jāievēro maksimālo CO2 izmešu daudzums un jāizvēlas atbilstoši transporta veidi. Dalībniekiem būs izvēle: ceļot kopā ar klasi vai individuāli.

 1. Piemēroti dalībnieki:

Iniciatīvā Move2Learn, Learn2Move var piedalīties Eiropas eTwinning projekti, kas

- iesaista skolēnus, kam 2017. gada 31. decembrī ir sešpadsmit (16) vai vairāk gadu,

- reģistrēti laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. maijam, un

- ir pieteikti Nacionālajam kvalitātes sertifikātam laika posmā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

 1. Pieteikšanās kārtība

Pieteikties Move2Learn, Learn2Move iniciatīvai var no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 30. jūnijam, tiešsaistē aizpildot Nacionālās kvalitātes sertifikāta pieteikuma veidlapu, kurai pievienoti papildus jautājumi.

Atbilstošie kandidāti, kas jau ir iesnieguši savu pieteikumu Nacionālajam kvalitātes sertifikātam, drīkst to atkārtoti atvērt, lai pabeigtu pieteikumu iniciatīvai Move2Learn, Learn2Move

Balvas ieguvējus noteiks Eiropas Komisija ar Nacionālā atbalsta dienesta palīdzību, balstoties uz vērtēšanas kritērijiem, kas redzami zemāk.

Komisijas līgumpartneris uzvarētājiem rezervēs un iegādāsies ceļojumu biļetes. Laimētāji NEDRĪKST paši rezervēt biļetes, jo atsevišķi iegādātās biļetes netiks kompensētas.

 1. Vērtēšanas kritēriji

Uzvarētāju izvēle tiks veikta pa valstīm, atbilstoši katrai valstij piešķirto biļešu skaitam. Katrai dalībvalstij pieejamo ceļojuma biļešu skaits ir norādīts 1. pielikumā. Projekti tiks izvērtēti, balstoties uz kritērijiem, kas katram projektam noteiks kopējo punktu skaitu:

(1) Visu sešu obligāto kritēriju izpilde, lai saņemtu Nacionālo kvalitātes sertifikātu, nozīmē, ka sasniegta izcilība sekojošajās nozarēs: (kopā: maksimums 30 punkti)

(1) Pedagoģiskā inovācija (maksimums 5 punkti)

(2) Projekta integrācija mācību saturā (maksimums 5 punkti)

(3) Komunikācija un pieredzes apmaiņa starp partneru skolām (maksimums 5 punkti)

(4) Sadarbība ar partneru skolām (maksimums 5 punkti)

(5) Tehnoloģiju izmantošana (maksimums 5 punkti)

(6) Rezultāti, ietekme un dokumentācija (maksimums 5 punkti)

(2) Vai klase ir (0 punkti) vai nekad nav (5 punkti) kopā ceļojusi uz ārvalstīm.

(3) Kādā mērā projekts un/vai klases ceļojums atbilst iekļaušanas dimensijai (maksimums 5 punkti).

(4) Vai dalībnieki ceļos kopā kā klases ceļojumā (1 punkts) vai katrs atsevišķi (0 punkti).

Projektu pieteikumi, kam ir mazāk par 21 punktu, tiks automātiski noraidīti.

 1. Braucienu biļetes

Kad:

Konkursa uzvarētāji dosies ceļojumā laika posmā no 2017. gada augusta līdz 2018. gada 31. decembrim. Maksimālais ceļojuma ilgums ir divas secīgas nedēļas.

Konkursa uzvarētājiem piešķirto biļešu maksimālā vērtība:

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas ceļojuma biļetes uz izvēlēto galamērķi. Uzturēšanos, līdzekļus tēriņiem, apdrošināšanu un jebkurus citus izdevumus, kas saistīti ar ceļojumu, pilnībā sedz paši dalībnieki.

Maksimālā biļešu vērtība ir 350 EUR par katru ceļotāju. Biļešu maksimālā vērtība var tikt palielināta līdz 530 EUR par katru ceļotāju trīs izņēmuma gadījumos:

 1. Ja dalībnieki ceļo uz vai no Kipras, Maltas, Islandes vai cita attāla reģiona (piem. Gvadelupa, Franču Gviāna, Martinika, Reinjona, Majota, Senmartēna, Madeira, Azoru un Kanāriju salas).
 2. Ja iekšzemes ceļojumu izmaksas, lai sasniegtu galveno vilcienu staciju, autoostu vai lidostu, no kuras dalībnieki ceļos, lai šķērsotu robežu, pārsniedz 100 EUR.
 3. Ja ceļojums ir kopīgs klases ceļojums pie eTwinning partnera.

Kritēriji

Ceļojumiem nevajadzētu pārsniegt iepriekšējā sadaļā minētos ierobežojumus. Turklāt, ceļojumiem ir jāatbilst vēl diviem kritērijiem, kurus apstiprinās Komisijas līgumpartneris, kurš ir atbildīgs par biļešu izsniegšanu:

 1. Ierobežots brauciena atstātais oglekļa nospiedums[2]: balstoties uz ceļojuma distanci ar katru transporta līdzekli, svērtās vidējās CO2 emisijas par katru pasažieri uz kilometru nevar pārsniegt 200g/km.
 2. Mērena attiecība starp ceļā un galamērķī pavadīto laiku:: ceļojumiem, kuru ilgums ir ne vairāk kā 3 dienas šai attiecībai nevajadzētu būt lielākai par 1 pret 3, savukārt, ceļojumiem, kas ir ilgāki par 3 dienām - 1 pret 4. Šāds nosacījums ieviests, lai skolēni nedotos ceļojumos ar lēnu vai netiešu transportu, tādējādi saīsinot galamērķī pavadīto laiku.

Ja abi kritēriji nevar tikt vienlaicīgi izpildīti, uzvarētājiem būs jāizvēlas cits galamērķis.

Tomēr iepriekš minētajiem kritērijiem ir pieļaujams izņēmums, un uzvarētāji varēs atstāt izvēlēto galamērķi, ja:

a) ceļojums ir kopīgs klases ceļojums pie eTwinning partnera;

b) uzvarētāji atrodas Kiprā, Maltā, Islandē vai citos attālos reģionos.

Svarīgi ņemt vērā, ka iniciatīva sedz tikai publiskā transporta izmaksas. Protams, var izmantot privātos transporta līdzekļus, piemēram, automašīnas un nomas autobusus, lai sasniegtu lidostu, dzelzceļa vai autobusu staciju vai prāmju termināli, bet tas balstās uz dalībnieku ieskatiem un iniciatīva šīs izmaksas nesedz.

Daži transporta pakalpojumu sniedzēji ir piekrituši sniegt dalībniekiem īpašas atlaides. Šo pakalpojumu sniedzēju saraksts un informācija par viņu piedāvājumiem būs pieejama kopā ar ziņām par rezultātiem.

 1. Rezultātu paziņošana

2017. gada augusta sākumā visi dalībnieki saņems e-pasta ziņojumu, kas informēs vai:

- dalībnieki ir izvēlēti ceļošanai (ir ”uzvarētāji”);

- dalībnieki nav izvēlēti, bet ir iekļauti rezerves sarakstā;

- dalībnieki nav izvēlēti un ir sniegti iemesli šādam rezultātam.

Uzvarētāji tad saņems arī visu nepieciešamo informāciju par turpmākajiem soļiem, proti, ar ko jāsazinās, un kā iegūt braucienu biļetes.

Uzvarētāju klašu un projektu nosaukumi būs publiski pieejami.

 1. Rezerves saraksts

Dalībnieki, kas netika izvēlēti ceļošanai, bet kuru pieteikuma rezultāti ir virs minimālā kvalitātes rādītāja un atrodas uzreiz aiz uzvarētājiem, tiek ievietoti rezerves sarakstā, dilstošā secībā pēc punktu skaita. Iekļaušana rezerves sarakstā nesniedz nekādas tiesības attiecībā pret Komisiju un negarantē, ka dalībnieki varētu tikt izvēlēti ceļošanai vēlākā iniciatīvas posmā.

Ja uzvarētājiem piešķirto biļešu vērtība ir zemāka par šajā iniciatīvā paredzēto maksimālo vērtību (skatīt 5. sadaļu), Komisija var sniegt biļetes dalībniekiem, kas atrodas rezerves sarakstā, tādēļ ceļojumu rezervēšana tiks izskatīta katru mēnesi, tai skaitā katram uzvarētājam piešķirtās ceļojuma biļetes vērtība.

 1. Atruna

Komisija nav atbildīga par bojājumiem, kas izraisīti vai uzturēti jebkura konkursa dalībnieka dēļ, tai skaitā bojājumiem trešajām pusēm ar šo konkursu saistītu aktivitāšu izpildes laikā vai rezultātā.

Komisija nav atbildīga par materiāliem, nemateriāliem vai fiziskiem bojājumiem, kas ceļojuma laikā vai uzturēšanās laikā galamērķī radušies konkursa uzvarētājiem vai personām, kas viņus pavada.

Dalībniekiem un tiem, kas viņus pavada, ir ieteicams iegādāties atbilstošu veselības un ceļojumu apdrošināšanu uz visu brauciena laiku. Parasti, kamēr dalībnieks uzturas citā ES valstī, Nacionālais veselības dienests ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) sniedz pamata veselības apdrošināšanu, tomēr Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai privāta veselības apdrošināšana var būt nepietiekama, it īpaši, ja nepieciešama repatriācija un specifiska medicīniskā iesaistīšanās. Šādos gadījumos ir noderīga papildu privātā apdrošināšana. Par apdrošināšanas segšanu ir atbildīga skola (ja tas ir klases ceļojums), dalībnieka likumīgais pārstāvis (individuālos ceļojumos nepilngadīgām personām) vai pats ceļotājs (ja dalībnieks ir pilngadīgs). Papildus tam, skola atbild par to, ka dalībnieks apzinās veselības apdrošināšanas aspektus.

Skolas ceļojuma gadījumā skolas vadībai iepriekš jāsniedz formāla piekrišana ceļojuma biļešu izsniegšanai. Papildus tam skolas vadība apstiprina, ka nepilngadīgo skolēnu likumīgais pārstāvis (lielākoties viens no vecākiem) ir atļāvis dalību ceļojumā.

 

[1]

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis

Beļģija

Grieķija

Lietuva

Portugāle

Bulgārija

Spānija

Luksemburga

Rumānija

Čehija

Francija

Ungārija

Slovēnija

Dānija

Horvātija

Malta

Slovākija

Vācija

Itālija

Nīderlande

Somija

Igaunija

Kipra

Austrija

Zviedrija

Īrija

Latvija

Polija

Apvienotā Karaliste

Ne-ES Programmas valstis

Maķedonija BDSR

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

Albānija

Bosnija un Hercegovina

Melnkalne (*)

Serbija
Turcija

[2] Šīs emisijas ir: 14 dzelzceļam, 68 autobusiem, 86 vidēja izmēra prāmjiem, 258 maziem prāmjiem un 285 lidmašīnām. Piemēram, ja ceļojums sastāv no 30 km brauciena uz maza prāmja, 420 km ar vilcienu un 40 km ar autobusu, svērtais vidējais ir: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33,35 CO2 g/km. CO2 maksimālā robeža ir noteikta, lai izvairītos no ceļojumiem, kuros izmantotas tikai lidmašīnas.

(*) Melnkalne ir eTwinning valsts. Biļešu daudzums tiks norādīts, pieņemot, ka konkursa laikā tiks izveidots Nacionālais atbalsta dienests. Braucieni uz Melnkalni ir atļauti.

 • Administration