article image

Kā eTwinning ietekmē skolotāju praksi un kompetences?

Tikko publicēts 2018. gada eTwinning monitoringa ziņojums. Pēc simtiem pašvērtējuma aptauju analīzes un vairāku gadījumu izpētes šī plašā mēroga monitoringa rezultāti apstiprina, ka iesaistīšanās eTwinning aktivitātēs ir saistīta ar uzlabotu skolotāju priekšstatu par viņu digitālajām, pedagoģiskajām un sadarbības kompetencēm.

2018. gadā eTwinning uzsāka MeTP 2.0 ietvaru, kurā bija arī pašvērtējuma rīks un personalizēta atgriezeniskās saites lapa. Tā bija daļa no eTwinning nepārtrauktā pedagoģiskā monitoringa, kā arī turpinājums iepriekšējā gadā iesāktajai eTwinning prakses monitoringa pilotaptaujai.

Ietvarā tika monitorēts skolotāju pedagoģisko, digitālo un sadarbības kompetenču progress pēc piedalīšanās eTwinning aktivitātēs. Izstrādājot palielināmu tiešsaistes versiju un vienkāršojot procesu, visi darbinieki saņēma personalizētu atgriezenisko saiti tiešsaistes lappusē un viņiem bija iespēja piedalīties eTwinning aktivitātēs, kas pielāgotas viņu vajadzībām. MeTP 2.0 ietvarā bija arī pēcaptauja, kura palīdzēja skolotājiem sekot līdzi viņu kompetenču attīstībai.

eTwinning monitoringa ziņojums atklāj, ka skolotājiem kompetenču līmenis šķiet paaugstinājies, ko viņi saista ar dalību eTwinning aktivitātēs.

Rezultātu salīdzinājums aptaujām pirms un pēc liecina, ka lielākā daļa respondentu atzīst kopējo kompetenču uzlabošanos. Dalībniekiem kopumā cēlās gan zemākie vērtējumi, gan augstākie vērtējumi visās trīs jomās, kas varētu būt saistīts ar labāku sava kompetenču līmeņa novērtējumu. Sadarbības kompetencēm bija lielākais izaugsmes potenciāls (tām sākuma novērtējums bija zemāks nekā abām pārējām kompetencēm) un tieši šajā tiešām skolotājiem bija lielākā izaugsme.

Astoņu gadījumu izpētes apstiprina šādas analīzes rezultātus un piedāvā arī konkrētu sinerģiju starp trim nosauktajām kompetencēm eTwinning aktivitātēs.

Pašvērtējuma anketa un ar to saistītā atgriezeniskās saites lapa ir pieejamas ikvienam ieinteresētajam skolotājam, kas vēlas vērtīgu pašvērtējumu, ar kura palīdzību varētu papildināt kompetenču izaugsmi un pašefektivitāti. Atver metp.etwinning.net ar saviem eTwinning datiem

Ziņojums lasāms sešās valodās (EN, FR, DE, IT, PL, ES).