article image

Sertifikāts “eTwinning skola” – atzinība eTwinning skolām

Lai novērtētu eTwinning platformā paveikto dabu skolas līmenī, tagad var pieteikties jaunam sertifikātam – “eTwinning skola”.

eTwinning vienmēr ir centies izteikt atzinību par paveikto darbu. Vispirms skolotāji varēja saņemt Kvalitātes sertifikātu par teicamiem projektiem nacionālā vai Eiropas līmenī. Taču šie sertifikāti bija pieejami tikai individuālam skolotājam par konkrētu projektu. Tagad, lai izteiktu atzinību par paveikto skolas līmenī, skolas var pieteikties jaunam sertifikātam – “eTwinning skola”.

Šī jaunā sertifikāta princips parāda eTwinning vēlmi izteikt atzinību un uzslavu par iesaistīšanos, veltīšanos un aizrautību ne tikai dažiem eTwinning dalībniekiem, bet skolotāju un skolas vadības komandai.

Lai iegūtu eTwinning skolas statusu ir jāapliecina attīstības ceļš ar objektīvi vērtējamām komponentēm. Tas nav konkurss, bet gan progress no viena līmeņa uz nākamo.

Kāpēc pieteikties eTwinning skolas sertifikātam?

Skolas ar sertifikātiem:

 • Būs pamanāmākas Eiropas līmenī
 • Veidos vadošo Eiropas eTwinning skolu tīmekli, lai iedvesmotu eTwinning turpmāku attīstību
 • Būs atzītas par līderēm tādās jomās kā:
  • digitālā prakse
  • eDrošības prakse
  • inovatīva un radoša pedagoģija
  • personāla nepārtrauktas profesionālas pilnveides veicināšana
  • sadarbības mācību prakses veicināšana starp skolēniem un personālu
 • Varēs izcelt savu eTwinning skolas sertifikātu visos reklāmu un informācijas materiālos.

Atzinību nopelnījušo skolu personāls un vadība saņems uzaicinājumu iesaistīties īpaši izstrādātās profesionālās attīstības programmās.

Kritēriji

Lai iegūtu eTwinning skolu sertifikātu, jāpaveic divu etapu process.

Pirmajā posmā notiek automātiska pārbaude šādiem trim aspektiem:

 • Skola ir reģistrēta eTwinning vismaz divus gadus
 • Pieteikšanās brīdī skolā ir vismaz divi aktīvi eTwinning skolotāji
 • Pēdējo divu gadu laikā skolā norisinājies vismaz viens Eiropas eTwinning projekts, kas saņēmis nacionālo kvalitātes sertifikātu

Ja skola atbilst šiem kritērijiem, visi skolā reģistrētie eTwinning dalībnieki e-pastā saņems uzaicinājumu aizpildīt pašvērtējuma pieteikumu eTwinning Live.

Otrajā etapā jebkuram eTwinning dalībniekam skolā jāaizpilda minētais pašvērtējuma pieteikums par šādiem sešiem kritērijiem:

 • Kritērijs A. Skolā notiek aktivitātes, kas apliecina, ka skolotāji/skolēni izprot atbildīgu interneta lietošanu
 • Kritērijs B. Skolā pastāv aktīva sadarbība eTwinning aktivitātēs vismaz trīs skolotāju grupā
 • Kritērijs C. Skolā ir vismaz divas skolēnu grupas, kas iesaistītas eTwinning projektos
 • Kritērijs D. Vismaz divi aktīvi skolas skolotāji ir piedalījušies vienā vai vairākos eTwinning mācību pasākumos un ir devuši ieguldījumu skolas stratēģiskā attīstībā
 • Kritērijs E. Skolai ir publiski jāparāda savu iesaistīšanos eTwinning, piemēram, ievietojot eTwinning logo un/vai viņu eTwinning aktivitāšu aprakstu skolas mājas lapā vai kādos citos skolas publicitātes materiālos, dokumentos vai brošūrās
 • Kritērijs F. Skola ir veikusi kādu eTwinning popularizējošu aktivitāti skolā vai vietējā sabiedrībā šajā gadā.

Pieteikšanās periods sāksies 2017. gada decembrī un notiks līdz 2018. gada martam.

Skolām būs jāuzrāda pierādījumus šiem dažādajiem kritērijiem un gala pieteikumu jāapstiprina skolas vadītājam.