article image

Pastāsti kā tavuprāt var labāk veicināt sociālo iekļaušanu un kopīgas ES vērtības.

Eiropas Komisija nesen uzsāka atklātu konsultēšanos ar sabiedrību par to kā “Veicināt sociālo iekļaušanu un kopīgas ES vērtības ar formālo un neformālo izglītību”. Tās mērķis ir apkopot viedokļus no dažādām iesaistītajām pusēm par to cik nozīmīgi ir iemācīt jauniešiem kopīgas vērtības, kā izglītība un neformālā izglītība var palīdzēt sasniegt šo mērķi, radot sociāli vairāk iekļaujošas sabiedrības.

Īpaši svarīgi ir dzirdēt skolotāju un skolu personāla viedokļus par šiem izglītības visbūtiskākajiem tematiem. Šī aptauja ir daļa no plašākas konsultēšanās, lai uzzinātu, kā ES var labāk sniegt atbalstu dalībvalstīm sociālās iekļaušanas un kopīgu vērtību veicināšanā ar formālo un neformālo izglītību. Tā vērtē arī to, cik veiksmīga ir izglītība un apmācība, palīdzot jauniešiem apgūt kopīgās vērtības un stiprinot sociālo iekļaušanu, identificējot izaicinājumus un šobrīd veicamos uzdevumus.

Aptauja noskaidros arī, kuri rīki, tādi kā eTwinning, būtu stiprināmi, lai ļautu jauniešiem saprast cik nozīmīgas ir kopīgās vērtības un kā pie tām turēties. 2017. gada laikā eTwinning aktivitātes bija saistītas ar iekļaušanas tematu un to, kā izglītību var efektīvi mobilizēt, lai veicinātu pašas iekļaušanas fundamentālās vērtības.

Šīs aptaujas laikā gūtās atbildes tiks izmantotas, lai sagatavotu ES līmeņa ieteikumus, kas sniegtu atbalstu dalībvalstīm tādas izglītības nodrošināšanā, kas veicina sociālo iekļaušanu un asociēšanos ar kopīgām vērtībām, tādējādi aizturot radikalizēšanos, kas ved pie vardarbīga ekstrēmisma.

Aizpildiet aptauju līdz 2017. gada 11. augustam, dalieties ar saviem viedokļiem un palīdziet radīt sociāli iekļaujošākas sabiedrības ar izglītību!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=710b1749-20a6-4ef8-b7fd-b9502fab4588&surveylanguage=LV