article image

eTwinning tiešsaistes apmācības "Mācības muzejā"

Skolēni muzejos gūst tādu mācību pieredzi, kas pārsniedz ikdienas aktualitāti, kas bagātina un paspilgtina klasē apgūto. Tiešsaistes apmācībās „Mācības muzejā” skolotāji iemācījās piekļūt muzeju resursiem, entuziastiski daloties ar muzeju artefaktu izmantošanas pieredzi un apgūto vienam no otra pieredzes. Daniela Bunea, angļu valodas skolotāja, eTwinning vēstniece.

eTwinning tiešsaistes apmācību „Mācības muzejā” fokuss bija mācīšanās muzejā ar eTwinning. Galvenais mērķis bija izzināt pedagoģisko vērtību un 21. gadsimta muzeju potenciālu, kā arī vairākas stratēģijas par to, kā jauno apmeklētāju aizrautību novirzīt uz sasaistītām, iesaistošām un integrētām aktivitātēm, kas papildina zināšanas.

Tiešsaistes apmācību uzdevumos pieteicās un aktīvi piedalījās vairāk nekā 200 skolotāju. Aktivitāšu veidi un mijiedarbības līmenis ikdienu bija citādāks, un darbs kursos tika iedalīts četros galvenajos aktivitāšu blokos:

Muzeji – sociālo pārmaiņu aģenti

Dalībnieki sprieda par kultūras pieejamību un iesaistīšanos, kas veicina cilvēku pašu identitātes izpratni, veicinot sociālās iekļaušanas procesus, kā arī sniedz atbalstu gan individuāla, gan kolektīva līmeņa attīstībai un mūžizglītībai. Dalībnieki uzzināja arī, kā jaunās tehnoloģijas var papildināt pieredzi muzejā. Pēc pieejamo resursu izlasīšanas un video noskatīšanās dalībniekiem lūdza forumā apspriest un komentēt šādas tēmas: ko viņi saprot ar „muzejs”, kas, viņuprāt, veido „muzeju”. Tieši otrais jautājums raisīja dalībnieku diskusijas par to, kādu mācību pieredzi potenciāli nodrošina muzejs.

Apmeklētāju pieredze

Šajā sadaļā dalībnieki izzināja interaktivitātes konceptu. Skolotājiem bija jāanalizē muzeja saturs un jāizmanto Coggle, lai piedāvātu veidus, kā to padarīt interaktīvāku un paskaidrotu, kā tie varētu radīt tiltus starp skolēniem un saturu.

Ekskursijas uz muzejiem

Dalībnieki apguva, kā sagatavoties muzeja apmeklēšanai, kā arī pāros sagatavoja darba lapu, ko skolēni izmantotu individuāli vai sadarbojoties, kā arī izdomātā eTwinning partnerībā pirms, pēc vai kāda specifiska virtuālā muzeja apmeklējuma laikā. Šī bloka beidzamajā uzdevumā skolotājiem bija jāveido pašiem sava virtuālā galerija no attēliem, kas uzņemti kādā no starptautiskajiem eTwinning projektiem, kuros viņi bija piedalījušies.

Muzeju projekti sazarojas

Dalībniekiem bija jāstrādā pāros, lai izveidotu starptautisku sadarbības mācību aktivitāti, kam pamatā muzejs un ko realizēt saistībā ar muzeju. Dalībniekiem bija jāveic noteikti soļi un varēja izmantot Google doc, Adobe Spark Page, kā arī mācību laboratoriju, lai dalītos ar rezultātiem.

Aplūko dalībnieku izveidoto aktivitāšu piemērus šeit:

  1. virtuālā mākslas galerija
  2. muzejos balstīta starptautiska sadarbības mācību aktivitāte:

Tiešsaistes apmācību temati mainās katru gadu, ik gadu piedāvājot vairāk nekā 20 tiešsaistes apmācības. Lai pieteiktos, skolotājiem jādodas uz eTwinning Live profesionālās pilnveides sadaļu, jāizvēlas interesējošās apmācības, jāreģistrējas tām un noteiktajā periodā jāiesaistās.