article image

Iekļaujošā izglītība: Intervija ar grupas moderatori Marijanu Smolčecu.

2017. gada tēma eTwinning ir iekļaušanu, tāpēc vēlamies iepazīstināt ar grupu, kas veltīta iekļaujošajai izglītībai.

Viena no četrām prioritātēm, ko Eiropas Komisija ir noteikusi Parīzes deklarācijā, ir “veicināt nelabvēlīgā vidē esošo bērnu un jauniešu izglītību, nodrošinot, ka mūsu izglītības un apmācību sistēmas atbilst viņu vajadzībām”.

Ņemot vērā apņemšanos veicināt sadarbību un komunikāciju Eiropas skolotāju un skolēnu vidū, šogad eTwinning galvenā tēma ir iekļaušana un skolotāju un skolu izglītošana par šo tematu.

eTwinning izceltā grupa Inclusive Education (iekļaujošā izglītība) paredzēta mācībspēkiem, kas strādā ar skolēniem, kam ir īpašas vajadzības, mācību grūtības, vai atsevišķos gadījumos – skolēni ir īpaši apdāvinātiem. eTwinning grupas ir viens no labākajiem veidiem kā skolotāji viens ar otru var dalīties un apmainīties pieredzē. Mums bija iespēja parunāt un uzdot dažus jautājumus grupas moderatorei Marijanai Smolčecai - angļu valodas skolotājai no Horvātijas. Ceram, ka tev viņas atbildes liksies tikpat interesantas kā mums!

1. Spriežot pēc savas un citu grupas skolotāju pieredzes - kā ir mainījusies skolotāju, vecāku un skolēnu uztvere par skolēniem ar mācību traucējumiem vai īpašām vajadzībām?

Man šķiet, ka uztvere ir ļoti mainījusies. Skolotāji labāk izprot skolēnus, kas saskaras ar grūtībām, vai kuriem ir īpašas mācību vajadzības, un vēlas viņiem palīdzēt sasniegt mācību mērķus un tikt iekļautiem parastajās skolās, bet viņiem joprojām ir nepieciešama palīdzība no specializētām organizācijām vai SEN skolotājiem (Special Educational Needs - īpašas vajadzības izglītībā). Skolotāji ne vienmēr ir pietiekami sagatavoti darbam ar iekļaujamiem skolēniem, tāpēc komunikācija un sadarbība starp SEN skolotājiem, psihologiem, vecākiem un citām specializētām organizācijām ir ļoti svarīga. Tomēr, kad šāds atbalsts netiek saņemts, skolotāji parasti vēršas viens pie otra, tāpēc esmu izveidojusi tiešsaistes grupu, kurā skolotāji var saņemt atbalstu, dalīties idejās, mācību stundu plānos un mācīties viens no otra.

2. Vai varat, lūdzu, sniegt padomus, kā skolotāji var stimulēt un iesaistīt skolēnus ar īpašām vajadzībām, piemēram, autismu vai tādiem mācību traucējumiem kā disleksija, un iegūt tik nepieciešamo pārliecību?

Pēc manas pieredzes skolēnus ar mācīšanās traucējumiem var viegli motivēt, izmantojot dažādus tiešsaistes un tehnoloģiju rīkus. Ir pieejams plašs lielisku un noderīgu tehnoloģiju klāsts, un lielākoties tam var brīvi piekļūt. “Iekļaujošās izglītības” grupai bija arī vairākas tiešsaistes apmācības, kurās eksperti demonstrēja rīkus un stratēģijas, ko skolotāji var izmantot, mācot skolēnus ar īpašām vajadzībām. Bet vissvarīgāk ir paturēt prātā, ka katrs skolēns ir individualitāte. Ja mācat skolēnu, kam ir īpašas mācīšanās vajadzības vai jebkādas citas grūtības, piemēram, disleksija, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (ADHD) vai autisms, vispirms ir jācenšas skolēnu labi iepazīt - kas viņu interesē, ko patīk darīt un kas iedvesmo. Tas var palīdzēt radīt pielāgotus un stimulējošus mācību materiālus. Vissvarīgāk ir runāt ar skolēniem un dot viņiem laiku sevi izpaust. Esmu pārliecināta, ka tas uzlabos viņu pašapziņu.

3. Kā tas, ka esat aktīva eTwinning dalībniece un piedalāties eTwinning projektos, ir palīdzējis risināt problēmas, ar ko saskaras iekļaujoša klase?

Ieviešot eTwinning klasē, mēs piedāvājam skolēniem atšķirīgu un motivējošu mācīšanās veidu. Skolēniem ir vieglāk attīstīt nepieciešamās komunikācijas un digitālās prasmes, kā arī apgūt iecietību un kultūru daudzveidību.

4. Kāds ir bijis tehnoloģiju un eTwinning ieguldījums jūsu ikdienas praksē kā skolotājai, un kā tie ir palīdzējuši skolotājiem darbā ar skolēniem, kam ir īpašas vajadzības?

Atbilde būtu - ļoti. Kad skolotāji uzsāk eTwinning projektus, viņi vispirms atbild, kā projekts var palīdzēt viņu skolēniem un kādi būtu ieguvumi. Tie nav jautājumi tikai par to, kā izmantot kādu tiešsaistes rīku, bet gan kādus mērķus un mācību rezultātus iespējams sasniegt, izmantojot noteiktu tehnoloģiju. eTwinning noteikti palīdz skolēniem kļūt pārliecinātākiem, prasmīgākiem, iegūt lieliskus draugus, kā arī būt iecietīgākiem pret atšķirīgiem skolēniem un atvērtākiem pret dažādām kultūrām. Esmu pārliecināta, ka man piekristu skolotāji, kas savā skolā pārsvarā apmāca skolēnus, kam ir īpašas mācību vajadzības.

5. Kā eTwinning var palīdzēt skolām ar ierobežotu budžetu panākt iekļaujošu izglītību? Uz ko var cerēt nākotnē?

eTwinning līdz šim paveicis lielisku darbu, piedāvājot skolotājiem vietni, kurā viņi var sadarboties, apmainīties idejām dažādās grupās, veidot projektus un ieguldīt personīgajā attīstībā ar tiešsaistes apmācībām un semināriem, bet būtu vēl labāk, ja varētu organizēt vairāk tiešsaistes apmācību par iekļaušanu, dažādību un multikulturālu vidi. Vēl viens laba iespēja būtu profesiju ēnošana, it īpaši tajās skolās, kuras tikko iepazinušās ar iekļaujošu izglītību. Iekļaušanas piemēru aplūkošana un sarunas ar skolotājiem, kuriem ir vairāk pieredzes iekļaujošās klasēs, varētu ļoti palīdzēt. Nākotni varu saistīt ar Regional Support for Inclusive Education in South East Europe (Iekļaujošās izglītības reģionālais atbalsts Dienvidaustrumeiropā) moto, kurā teikts, ka “iekļaujošā skolā katrs bērns ir laipni gaidīts, katrs vecāks ir iesaistīs un katrs skolotājs - novērtēts”. Esmu priecīga, ka eTwinning ir veltījis 2017. gadu Iekļaušanai!