article image

Kā eTwinning ietekmē skolēnu mācības

Pagājušā gadā 6000 eTwinning skolotāji piedalījās aptaujā, kas pētīja, kā eTwinning ietekmē iesaistīto skolotāju profesionālo praksi un profesionālo attīstību.

75% skolotāju atzina, ka skolēni ir vairāk iesaistīti projektos eTwinning vidē

Trīs ceturtdaļas no aptaujātajiem skolotājiem atzina, ka skolēni pēc piedalīšanās eTwinning daudz vairāk iesaistās projekta darbā nekā līdz tam. Gandrīz tik pat daudz skolotāju (72%) atklāj, ka tagad viņi biežāk skolēnus iesaista darbā mazās grupās nekā agrāk, kas ļauj viņiem risināt problēmas sadarbojoties.

92% skolotāju atzīmēja, ka eTwinning bijusi ievērojama vai vidēja ietekme uz skolēnu motivāciju

Saskaņā ar skolotāju novērojumiem, lielākā eTwinning ietekme ir uz skolēnu motivāciju. Deviņi no desmit skolotājiem novērojuši, ka projektam bijusi kaut kāda vai liela ietekme šajā jomā. Projekts arī ietekmējis veidu, kādā skolēni sadarbojas savā starpā. 87% no skolotājiem ziņo, ka eTwinning kaut kādā vai lielā mērā ietekmējis skolēnu savstarpējo attiecību uzlabošanos.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā eTwinning var uzlabot skolēnu iesaistīšanos un praksi, lejupielādē publikāciju “eTwinning desmit gadu darbībā” (pieejams angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un poļu valodās).