article image

eTwinning darbnīca skolotāju apmācību institūtiem

2012. gadā eTwinning uzsāka iniciatīvu, lai iesaistītu skolotāju apmācību institūtus (SAI) no vairākām Eiropas valstīm ar mērķi iepazīstināt topošos skolotājus ar eTwinning un vairot izpratni par to.

No izmēģinājuma fāze šī iniciatīva pakāpeniski attīstījās un šobrīd aptver jau visas eTwinning un eTwinning Plus valstis.

Sākot ar 2019. gadu ne tikai skolotāju apmācītāji, bet arī topošie skolotāji var pieslēgties eTwinning Live, izmantojot īpašu lomu platformā.

SAI iniciatīvas piemēru skaits no dažādām valstīm turpina augt, parādot, ka eTwinning ieviešanai topošo skolotāju apmācībā ir liela pievienotā vērtība pedagoģijas studentiem un viņu institūtiem. Tas piedāvā praktisku 21. gadsimta prasmju izmantošanu, projektu un starptautisku pieredzi, tas veidots prioritizējot digitālo pilsoniskumu. SAI iniciatīva ir svarīga eTwinning prioritāte, jo tā domāta nākotnes Eiropas skolotāju paaudzēm.

2019. gada maijā, Briselē notika eTwinning SAI darbnīca, vienojot SAI no visām iniciatīvā iesaistītajām valstīm – arī jaunpienācējām. Darbnīcas mērķis bija izmantot esošo pieredzi un nodot jauniem dalībniekiem.

Pasākums koncentrējās uz teorētisko pamatojumu, kā eTwinning var papildināt SAI mācību plānu un pieredzi pedagoģijas studentiem, vienlaicīgi atbalstot aktivitāšu un jaunu pedagoģijas metožu ieviešanu skolās ar eTwinning palīdzību. Tas viss tika ieviests ar praktiskām un teorētiskām darbnīcām, kā arī labas prakses piemēru prezentācijām. 

(SAI Video saraksts 2018)