article image

eTwinning Plus godina austrumu partnerību

eTwinning Plus piedāvā platformu personālam, kas strādā skolās kādā no iesaistītajām kaimiņvalstīm, kurā sadarboties un piederēt eTwinning kopienai.

Austrumu partnerību Eiropas Savienība izveidoja Prāgā, Čehijā 2009. gada 7. maijā kā vienotu politisku iniciatīvu, kuras nolūks ir padziļināt un stiprināt attiecības starp Eiropas Savienību (ES), tās dalībvalstīm un tās sešām austrumu kaimiņvalstīm – Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.

eTwinning Plus tika veidota kā platforma personālam (skolotājiem, skolu vadītājiem, bibliotekāriem, u.c.), kas strādā skolās kādā no iesaistītajām kaimiņvalstīm (Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu, Ukrainu), lai komunicētu, sadarbotos, izstrādātu projektus un piederētu plašajai eTwinning mācību kopienai.

„Tas ir plus, jo tas bijis pielikums tam, kas jau ir bijis eTwinning, bet tas ir plus arī tādā ziņā, ka ikviens iegūst no šo valstu iesaistes” uzskata Maikls Teučs, nodaļas „Skolas un skolotāji – multilinguālisms” vadītājs izglītības un kultūras ģenerāldirektorātā, izceļot pievienoto vērtību, ko šīs valstis sniedz eTwinning.

Šajā video trīs pārstāvji no partneru atbalsta aģentūrām Azerbaidžānā, Armēnijā un Ukrainā stāsta mums par eTwinning Plus. Viņi izceļ eTwinning kritisko lomu, radot starptautiskas partnerības iespējas, profesionālās attīstības programmas skolotājiem, kā arī inovatīvas metodes un efektīvākas nodarbības, kas skolēnus motivē un padara radošus.

eTwinning patiešām mainījis mācības, dodot skolotājiem iespēju veidot kontaktus citās valstīs, izaicināt sevi un uzlabot savas prasmes.