article image

eTwinning un draugi: Labāks internets bērniem (BIK)

BIK ir eTwinning draugs, kas mēģina radīt drošu interneta vidi bērniem

Bērnu ikdienu skolās un mājās maina straujā sociālo mediju, viedtālruņu un digitālo iekārtu eksplozīvā izaugsme. Katrs trešais interneta lietotājs pasaulē ir bērns. Ja no vienas puses tā ir dabīga pielāgošanās tehnoloģiju attīstībai, kas bērniem dod iespēju apgūt zināšanas, sazināties un attīstīt savas prasmes, no otras puses - viņi var saskarties ar negaidītu un kaitīgu saturu.

latest updates

Tāpēc „Stratēģija labākam internetam bērniem” piedāvā vairāku aktivitāšu plānu, ko varētu uzsākt komisija, dalībvalstis un visa nozare, lai radītu bērniem drošu interneta vidi.

Ceļvedis interneta pakalpojumos „Labāks internets bērniem (BIK)” domāts, lai nodrošinātu pamatinformāciju par dažām no populārākajām aplikācijām, sociālās tīklošanās vietnēm un citām platformām, kuras mūsdienās bieži izmanto bērni, jaunieši un pieaugušie.

Ikgadējās drošāka interneta dienas (DID) svinībās cenšas vairot izpratni par drošāku un labāku internetu, kurā ikvienu iedrošina izmantot tehnoloģijas ar atbildību, cieņu, kritiski un radoši. Kampaņas mērķis ir uzrunāt jauniešus un bērnus, vecākus un aprūpētājus, skolotājus, izglītības darbiniekus un sociālos darbiniekus, kā arī biznesu, lēmējvaru un politiķus, lai ikvienu aicinātu piedalīties labāka interneta radīšanā.

Projekta SELMA (Sociālā un emocionālā mācīšanās abpusējai izpratnei) ietvaros tika realizēts pētījums „Uzlauzt naidu tiešsaistē: Pierādījumu bāzes veidošana pedagogiem”, kura rezultāti tika publicēti Drošāka interneta dienā (DID) februāra sākumā. Šā atskaite apkopo galvenos SELMA projekta visaptverošās pētījuma programmas atklājumus, lai veicinātu izpratni par tiešsaistes naida runas fenomenu.

BIK ir eTwinning draugs. eTwinning pilnībā atbalsta Drošāka interneta dienu (DID) un katru gadu iedrošina skolotājus iesaistīties kampaņā. eTwinning dalībnieki var arī iesaistīties grupā Bringing eSafety into eTwinning projects, kas specifiski izstrādātas, lai nodrošinātu skolēnu e-drošību, izmantojot digitālos medijus izglītībā.

Lai gan vēl tāls ceļš ejams uz interneta padarīšanu pilnīgi drošu vietu bērniem, visas šīs aktivitātes veicina labāku izpratni par izaicinājumiem un piedāvā praktiskas stratēģijas, lai izstrādātu labāku un drošāku internetu bērniem.